3 maart discussie: de jonge stedeling, flexibel wonen?

24 februari 2014 - Op maandag 3 maart participeert het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in een discussie die georganiseerd wordt door Rooilijn, een tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. De avond, die plaats vind in debatcentrum De Zwijger, gaat over ‘de jonge stedeling’: werken, wonen en recreëren. Alle informatie over de avond is te vinden op deze pagina van De Zwijger.

Op die pagina leest u:

“In hoeverre biedt Amsterdam het ‘talent van morgen’ voldoende ruimte om zich te ontplooien? Op verschillende terreinen wordt er al  geëxperimenteerd met aangepaste regelgeving om jong en creatief talent meer tegemoet te treden. Zo is Stadgenoot recent gestart met  een pilot voor vijfjarencontracten voor starters, om de doorstroom op de  woningmarkt te vergroten. En ook in het nachtleven is tijdelijkheid de succesformule van de afgelopen jaren. Maar er zitten ook keerzijden aan deze tijdelijkheid, vooral voor ondernemers die meer tijd nodig hebben om hun initiatief ook echt winstgevend te maken.”

Het Meldpunt zal vraagtekens zetten bij de ontwikkeling dat wonen meer en meer flexibel wordt: verschillende vormen van tijdelijke huurcontracten zijn in opkomst: het campuscontract; het jongerencontract; het starterscontract. Naast de vele duizenden jongeren die al in een onzekere woonsituatie zitten via antikraak wordt flexibel wonen voor veel jongeren een vaststaand feit.

Is die flexibiliteit wenselijk? Als mensen telkens maar een paar jaar ergens wonen, kan men zich dan nog ergens thuis voelen? Hoe ziet een wijk eruit als de huurders elke paar jaar moeten verhuizen? Wat voor invloed heeft dat op de de huurder, en wat betekent dat voor de stad?

Gratis entree, aanvang 20.00 uur, Pakhuis De Zwijger. Routebeschrijving.

 

Artikel delen:

!WOON