In West doen steeds meer huurders aan energiebesparing

25 februari 2014

Bij het Wijksteunpunt Wonen West kloppen steeds vaker huurders aan met vragen over energiebesparing. Zo werden er in 2013 zeker tweeënhalf keer meer vragen gesteld over energie dan in het jaar daar voor. Ook het aantal energiechecks, de inventarisatie van de energieprestaties van de woning, is bijna verdubbeld in 2013. Helemaal bemoedigend is het dat bewoners ook steeds vaker het initiatief nemen om hun verhuurder een voorstel te doen voor energiebesparende maatregelen. Het wijksteunpunt ondersteunt momenteel zes bewonersgroepen met het maken van zo’n energievoorstel.

In deze volledig bottom-up gestuurde aanpak inventariseren bewonersgroepen de wensen van de medebewoners in het pand of complex. Daarna stellen ze vast welke maatregelen geschikt zijn voor de betreffende woningen en berekenen ze hoeveel energiebesparing daarmee kan worden gewonnen. Vervolgens berekenen zij welke huurverhoging er tegenover zou moeten staan om de investering voor de verhuurder kostendekkend te maken en initiëren ze de uiteindelijke gesprekken met de verhuurder. Veel voorkomende maatregelen zijn het plaatsen van dubbelglas (HR++ glas) en centrale verwarming, maar soms willen bewoners ook binnenwandisolatie of zonnepanelen. Omdat de meeste bewonersgroepen (uiteraard) lang niet alle kennis in huis hebben om dit soort processen op te starten, is de ondersteuning door het WSWonen op dit gebied intensief.

Dat de vraag naar energiebesparende maatregelen juist nu zo’n vogelvlucht neemt is niet toevallig. De overheid brengt energiebesparing in en rond huis al langer onder de aandacht, maar heeft met name het afgelopen jaar een reeks aan subsidies en gunstige regelingen in het leven geroepen om dit financieel aantrekkelijker te maken. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor maatwerkadviezen en het nemen van stappen in het energielabel, er zijn gunstige leningen te verkrijgen via het Nationaal Energiebespaarfonds en de BTW-tarieven voor verbouwing en renovatie zijn flink verlaagd. En omdat de meeste van deze subsidies en regelingen ook in 2014 blijven bestaan, is de verwachting dat het Wijksteunpunt Wonen ook in 2014 weer veel vragen krijgt en ondersteuning zal geven op het gebied van energie.

Wilt u weten of u uw woning energiezuiniger kan maken en hoe? Neem dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen West! Bel 020-6182444 of kom naar een van de spreekuren op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 11:00 uur. Voor meer spreekuren kijk onder het kopje ‘spreekuren west’.

Artikel delen:

!WOON