Overlegwetzitting Haarlemmerpoort – Ymere

06 februari 2014

Op 5 februari was de zitting bij de kantonrechter over het verzoekschrift van Bewonerscommissie Haarlemmerpoort. De bewoners hebben dit ingediend omdat Ymere zich in hun ogen niet aan de Overlegwet heeft gehouden tijdens de overlegfase over het – ingrijpende – renovatieplan. Ze verzoeken de rechter te beslissen dat Ymere het renovatieplan niet kan uitvoeren tot Ymere zijn verzuim jegens de bewoners heeft goedgemaakt.

In het plan van Ymere is onvoldoende rekening gehouden met de bewoners. Zij noemen het participatietraject dat zij doorlopen hebben een wassen neus.

De Overlegwet biedt bewonerscommissies de mogelijkheid om een geschil met de verhuurder over de participatie aan de rechter voor te leggen, alvorens de verhuurder begint met de uitvoering van zijn besluit. In dit geval gaat het om een besluit om ingrijpend te renoveren en het pand te splitsen met het oog op toekomstige verkoop. Ymere beroept zich bij dit renovatieplan op de juridische grond ‘dringend eigen gebruik’ (huurrecht, artikel 274). Ymere wil alle huurcontracten opzeggen en zegt dat hij de woningen dringend nodig heeft, om er merendeels duurdere woningen van te maken. De renovatie van dit bijzondere rijksmonument kost zoveel geld dat het niet anders kan volgens Ymere.

De bewoners vinden dat er na renovatie te weinig betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar blijven in de Haarlemmerpoort. Er is wel een gedeeltelijk recht op terugkeer, maar omdat de huurprijzen te hoog worden, hebben de bewoners daar in de praktijk niet veel aan. Zij moeten verhuizen naar een andere woning. Ook dat wordt moeilijk omdat betaalbare sociale huurwoningen schaars zijn in Centrum. Een andere reden waarom het recht op terugkeer in de praktijk tegenvalt, is dat er geen oplossingen komen voor huurders die slecht ter been zijn.

Zolang de zaak onder de rechter is, zal de gemeente Amsterdam geen peildatum afgeven. De peildatum is de start van de herhuisvesting.

Op de zitting waren diverse leden van de bewonerscommissie aanwezig, twee vertegenwoordigers van Ymere en Martha Teunen van het SBO-bestuur. Daarnaast een aantal solidaire leden van andere bewonerscommissies en medewerkers van het Wijksteunpunt Wonen Centrum.

Guido Egas, voorzitter van de Bewonerscommissie Haarlemmerpoort, hield op de zitting een pleidooi voor zinvolle, volwassen huurdersparticipatie, zoals bedoeld door de wetgever. De reactie van Ymere was dat ze zich wel degelijk aan de Overlegwet hebben gehouden. Daarnaast stelt Ymere dat het Haarlemmerpoortgebouw niet geschikt is voor bewoners die slecht ter been zijn. De rechter doet over vier weken uitspraak.

Download hier het verzoekschrift van Bewonerscommissie Haarlemmerpoort.

Download hier het verweerschrift van woningcorporatie Ymere.

Eerder verschenen artikelen

Bewoners Haarlemerpoort naar de rechter (25 december 2013)

Huurbrief nr. 47 Huurdersvereniging Centrum – Huurdersparticipatie valt tegen (11 december 2013)

Artikel delen:

!WOON