Jaarlijkse Huurverhogingsdag in Centrum

13 mei 2014

Op woensdag 14 mei is de jaarlijkse Huurverhogingsdag van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Tijdens de woonspreekuren kunnen huurders van de Amsterdamse binnenstad terecht bij het steunpunt, alwaar zij informatie krijgen over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. 

Er zijn dit jaar weer veel vragen over de huurverhoging. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er een extra verhoging mogelijk voor inkomens vanaf 34.085 euro. De maximale huurverhoging bedraagt ook dit jaar weer 6,5%. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij de verhuurder een te hoge huurverhoging heeft voorgesteld. Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan tot 1 juli. In de Woonlastenkrant, die eind april huis aan huis verspreid is, staat informatie over de bezwaargronden en de mogelijkheden om huurverhoging te weigeren.

Tevens kunnen huurders bij het WSWonen terecht om de huurprijs te toetsten aan de hand van de puntentelling. Uit de ervaringen van de huurteams blijkt dat de huurprijzen in de Amsterdamse binnenstad het wettelijk maximum vaak overstijgen. Met het starten van een procedure bij de huurcommissie kan de huurprijs teruggebracht worden naar het maximaal redelijke niveau. Als de verhuurder weigert om ernstige onderhoudsklachten te verhelpen kan de huur nog verder verlaagd worden.

Bij nieuwe huurovereenkomsten kan een te hoge huur in de eerste zes maanden met terugwerkende kracht verlaagd worden. Woont de huurder langer dan een half jaar op een woning, dan gaat de huurverlaging op een later moment in. Als de huurprijs geliberaliseerd is, dan is dit niet mogelijk.

Op www.huurverhoging.nl kunnen huurders met de huurverhogingscheck controleren of de voorgestelde huurverhoging gerechtvaardigd is. Tijdens de Huurverhogingsdag wordt hulp geboden bij het invullen van het bezwaarschrift tegen de huurverhoging.

Wij roepen huurders op om gegevens naar de spreekuren mee te nemen m.b.t. de kenmerken van de woning, het huurcontract en het huurverhogingsvoorstel. Ter plekke kan er een proefberekening worden gemaakt om het puntenaantal te bepalen. Doe de huurverhogingscheck.

 

Jaarlijkse Huurverhogingsdag op woensdag 14 mei

Elandsgracht 70 van 14.00 tot 16.00 uur

Nieuwe Doelenstraat 55 van 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur

Kleine Wittenburgerstraat 201 van 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur

 

* Het hele jaar door kunnen huurders hun huurprijs laten controleren door de Huurteams. Kijk voor de contactgegevens op www.wswonen.nl/centrum.

 

Artikel delen:

!WOON