Warmtewet voor bewonerscommissies

22 mei 2014

De Warmtewet die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is, levert veel vragen op voor bewoners van complexen die ermee te maken krijgen. Vooral voor complexen met blokverwarming gaat er veel veranderen. Wat betekent die wet voor de bewoners? Moeten er nu individuele meters geplaatst worden? Hoe gaat het met de afrekening en  de verdeling van de stookkosten? Wordt dat anders? Gaan we meer betalen? Allemaal vragen waar u als lid van een bewonerscommissie mee te maken kunt krijgen en waar u dan ook graag antwoord op wilt kunnen geven.

Op twee avonden gaan we op deze vragen in.

De eerste avond richten we ons op de gevolgen van de wet voor de bewoners. Met behulp van een aantal basisvragen bespreken we de wet, zodat de basiskennis aanwezig is. De mogelijke gevolgen voor de kosten brengen we in beeld door een voorbeeldberekening te maken. Er is uiteraard ook gelegenheid voor het stellen van  eigen vragen.

De tweede avond bespreken we uw rol als bewonerscommissie. Wat kan uw aandeel zijn als het gaat om de invoering van de wet in uw complex? Welke positie hebt u in het overleg hierover bij de verhuurder? We bespreken wat de aandachtspunten zijn waar u afspraken over moet maken. Belangrijk is ook dat u weet op welke manier u uw positie in het overleg kracht bij kunt zetten. Want een verhuurder die geen goede afspraken wil maken, zul je moeten overtuigen. U krijgt praktijkvoorbeelden van hoe het wel kan en tips voor in het overleg.

De avonden worden gehouden voor leden van bewonerscommissies op donderdag 5 en 12 juni van 19.30 tot 22.00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen Noord

Artikel delen:

!WOON