Wetsvoorstel verslechtert positie huurders

11 juni 2014 - De Eerste Kamer heeft begin juni ingestemd met een aantal wijzigingen in de huurprijsregelgeving. Deze gaan in zodra het wetsvoorstel en de bijbehorende regels worden gepubliceerd. Goed punt  is dat de sanctie op onderhoudsgebreken wordt gekoppeld aan de betaalde huurprijs. Dat maakt de regel makkelijker uitvoerbaar en stimuleert de verhuurder snel iets te doen aan gebreken. Minder vrolijk zijn de inperking van de toetsing van het voorschot op de servicekosten en het vrijwel wegvallen van sancties op een all-in huur. Het voorschot kan alleen nog getoetst worden op kosten voor energie, maar niet meer op stoffering en meubilering en andere kosten. Met als gevolg dat huurders een onredelijk hoog voorstel blijven betalen en elk jaar bij de huurcommissie moeten aankloppen om dat terug te krijgen. Niet handig voor huurders, uiteindelijk ook niet voor verhuurders en zeker niet voor de huurcommissie. Juist het voorkomen van al die procedures was een aantal jaar geleden de aanleiding om toetsing en verlaging van het voorschot mogelijk te maken. Verder wordt de sanctie op een all-in huur sterk beperkt: de huurprijs wordt vastgesteld op 55% en het voorschot op de bijkomende kosten op 25% van die door de verhuurder gevraagde prijs. De huidige sanctie die het probleem van de all-in huren bijna heeft opgelost vervalt daarmee. Het voorstel biedt geen oplossing voor het probleem dat die kosten dan vaak nog steeds ver boven het wettelijk maximum cq de werkelijk te betaalde kosten liggen. Daarvoor moet de huurder dan weer diverse nieuwe procedures opstarten en zo schiet het wetsvoorstel zijn doel voorbij. Want dat was ‘vereenvoudigen van de werkwijze van de huurcommissie’.

Diverse fracties in de Eerste Kamer hebben vragen gesteld over deze knelpunten, maar volgens de minister komt het in de praktijk allemaal wel goed. Voor hem speelt het besparen op de uitvoeringskosten van de huurcommissie een belangrijke rol. Voor de huurder wordt het in een aantal gevallen alleen maar lastiger. Gelukkig zijn er in Amsterdam Wijksteunpunten Wonen om de huurders te helpen.

Artikel delen:

!WOON