Cursus i.s.m. De Woonbond: Huisvestingswet

17 februari 2015

De nieuwe huisvestingswet die in januari 2015 van kracht geworden is, biedt kansen voor de huurdersorganisatie. U hebt door deze wet nu naast o.a. de corporatie een adviserende rol bij het vaststellen van de huisvestingsverordening en/ of de urgentieregeling van de gemeente.

Tijdens de cursus bespreken we onder andere hoe u kunt meepraten over wat goede afspraken zijn voor de verdeling van schaarse woonruimte. Gedurende de dag krijgt u natuurlijk uitleg over de nieuwe huisvestingswet en uw rol daarin. Maar we bespreken ook de dilemma’s die kunnen ontstaan door het stellen van regels voor de verdeling van de woonruimte. U krijgt immers een adviserende rol over hoe woningen (met voorrang) toegewezen kunnen worden aan bepaalde doelgroepen. Welke criteria hanteer je dan? Hoe zorg je ervoor dat de regels zo min mogelijk de werking van de woningmarkt verstoren?
Data: 9 en 16 maart

Aanmelden
Al onze bijeenkomsten zijn gratis; wel is het in verband met de beschikbare ruimte verplicht om u aan te melden. Bij aanmelding geven wij u de adresgegevens van de locatie door. Aanmelden doet u:
Telefonisch via: 020-4940446
Digitaal via: het webformulier of via een DM naar onze Twitteraccount. Dit laatste kan alleen als u één van onze Twittervolgers bent.

Artikel delen:

!WOON