De huurverhoging per 1 juli 2015

23 maart 2015

Eind april valt de huurverhogingsbrief weer op de deurmat. Ook dit jaar maakt de regering inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk. De huurverhoging is iets lager dan voorgaande twee jaren, omdat uitgegaan wordt van een inflatiepercentage van 1%. De huurverhoging kan oplopen tot maximaal 5%.

Voor huishoudens met een inkomen tot €34.229 mag de huur per 1 juli 2015 met 2,5% omhoog, tot €43.786 met 3% en daarboven met maximaal 5%. Wel moet de verhuurder een verklaring meezenden van de Belastingdienst met daarop een indicatie van het huishoudinkomen. Daarbij wordt 2013 als peiljaar gehanteerd. Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten bepaalt het huurcontract de huurverhoging. Het huurteam kan u informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken. Dat kan tot 1 juli. Download hier het bezwaarschrift.

Artikel delen:

!WOON