Basiscursus: Wonen en leefbaarheid

16 november 2015

Het Wijksteunpunt Wonen West organiseert in samenwerking met Stichting Samen Sterk Vrouwen West de cursus Wonen en Leefbaarheid. De cursussen bestaan uit zes bijeenkomsten waarbij elke week een andere gastspreker aanwezig is. De thema’s van de bijeenkomsten zijn, “energiebesparing”, “veilig wonen’’, “wat doet een coöperatie voor haar klanten?’’, “welke bijdrage kan je aan de leefbaarheid van je buurt leveren?’’ en “wijzigingen in het woning waardering stelsel’’.

Op donderdag 12 november heeft de tweede bijeenkomst van de cursus Wonen en leefbaarheid plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van het thema ‘’veilig wonen’’. De wijkagent van de staatsliedenbuurt, Ed Claus en zijn collega waren hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werden de ervaringen omtrent inbraken en de veiligheid in de buurt met elkaar gedeeld. Daarnaast hebben de agenten het gehad over wat zij doen in de wijk, wat zij kunnen betekenen voor de bewoners en wat de bewoners kunnen doen als zij overlast ondervinden. Tot slot hadden de vrouwen de gelegenheid om vragen te stellen aan de agenten en de knelpunten die in de buurt spelen aan te kaarten.

Al met al was het een zeer interessante bijeenkomst waar de groep vrouwen erg veel aan hebben gehad!

Artikel delen:

!WOON