Verbreed aanbod in één nieuwe organisatie

17 december 2015

Vanaf 2017 vormen de Wijksteunpunten Wonen en het Amsterdams Steunpunt Wonen één organisatie. Het breed gewaardeerde werk voor huurders gaat door, zo mogelijk in nog effectievere vorm. Bovendien wordt het takenpakket verbreed, zodat ook eigenaar-bewoners met vragen bij de wijksteunpunten terecht kunnen. De succesvolle pilotprojecten in Oost en Zuid worden vanaf 2016 ook in de rest van de stad opgezet. Bij de pilots is aangetoond dat wijksteunpunten ook op dit terrein een nuttige en gewaardeerde rol kunnen spelen.

Gemeente en de huidige werkgevers hebben overeenstemming bereikt over een routemap om tot deze nieuwe organisatie te komen. Voor 2016 is al een gezamenlijk pakket prestatieafspraken overeen gekomen, waarbij goed is gekeken naar efficiency en doelmatigheid van het werk. Tijdens deze verbouwing gaat het werk gewoon door. De wijksteunpunten blijven hun huidige activiteiten voortzetten. Ook de basiswerkzaamheden op het terrein van energiebesparing zoals die de laatste jaren zijn opgezet gaan gewoon door en het project wooncoaches krijgt een vervolg.

Bij de hulp aan eigenaar bewoners ligt de focus op het voorlichten van aspirant-kopers en op het helpen van Verenigingen van Eigenaren om goed te kunnen functioneren. Dit gebeurt in goed overleg met de belangenorganisaties op dit terrein. Bijzondere aandacht is er ook voor de gemengde VvE’s en de positie van zowel individuele eigenaren als huurders daarbinnen.

Achter de schermen wordt in 2016 hard gewerkt aan de nieuwe organisatie. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De afgelopen jaren slaagden de wijksteunpunten er al in om met minder medewerkers steeds meer klanten te helpen en bovendien nieuwe taken op te pakken. Toch zal het doorlichten van de bedrijfsprocessen nog nieuwe ruimte moeten bieden om de nieuwe taken voor eigenaar bewoners uit te kunnen voeren zonder dat er geld bij hoeft.

Artikel delen:

!WOON