Huurverhogingspercentages 2016 vastgesteld

30 maart 2016

De huurverhogingspercentages per 1 juli 2016 zijn vastgesteld. De huurverhoging zal ondanks eerdere bezwaren ook dit jaar inkomensafhankelijk zijn. Met onze tools zoals de digitale puntentelling en de huurverhogingscheck kunt u zelf bepalen of uw huurverhoging redelijk is. Uiteraard kunt u met uw vragen over de huurverhoging bij één van onze spreekuren terecht voor advies en ondersteuning.
 
Maximale huurstijging per 1 juli 2016

   1. Zelfstandige woningen:
    Huishoudinkomen (peildatum 1-7-16)Maximale huurstijging
    t/m €34.6782,10%
    €34.679  t/m  €44.3602,60%
    boven €44.360,-4,60%
   2. Onzelfstandige woningen, kamers, woonwagens/ woonwagenstandplaatsen: 2,6%

Voor alle woningen die nu al op het maximum zitten, geldt de indexering van maximale huurprijzen per 1 juli 2016: 0,6%

Opnieuw inkomensafhankelijk huurverhoging
De Eerste Kamer heeft op 29 maart een reparatiewetje aangenomen waardoor de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders aan verhuurders mag doorgeven. Begin februari oordeelde de Raad van State nog dat de Belastingdienst deze inkomensgegevens vanaf 2013 formeel in strijd met de wet heeft doorgegeven. Met dit reparatiewetje lijkt de minister de formele bezwaren te ondervangen en inkomensafhankelijke huurverhoging ook per 1 juli 2016 mogelijk te maken.

Daarmee is nog niet duidelijk wat er met de inkomensafhankelijke huurverhogingen over de jaren 2013, 2014  en 2015 moet gebeuren. Juristen, onder andere van De Woonbond, buigen zich momenteel over die vraag. Op 24 maart diende er een kort geding, de uitspraak wordt verwacht op 4 april.

Controleer uw huurverhoging en bezwaar maken
Binnenkort meer over de huurverhoging 2016 via deze site en ook via onze site www.huurders.info. In de loop van april verzorgen wij ook weer de Huurverhogingscheck 2016 waarmee u in een paar stappen kunt zien of u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Onze online digitale puntentelling is nu al aangepast en u kunt daar nu al de maximale huur per 1 juli 2016 voor uw woning uitrekenen.

Uiteraard kunt u met uw vragen over de huurverhogingen bij één van onze spreekuren terecht voor advies en ondersteuning.

 

 

Artikel delen:

!WOON