Wethouder Ivens hield spreekuur in Noord

01 maart 2016

Laurens Ivens, wethouder Wonen, plant dit jaar gespreksronden in elk stadsdeel. Noord had de eer om het spits af te bijten. Wellicht vond hij het prettig als inwoner van Noord om met een thuiswedstrijd te starten. Zijn motto voor de gesprekken: “Om goed te besturen moet je op de hoogte zijn van wat de Amsterdammers denken en wat er leeft in de stad’

Op woensdag 24 februari was wethouder Ivens te gast bij het WijksteunpuntWonen Noord. In het eerste deel van zijn bezoek ging hij in gesprek met de medewerkerkers van het WijksteunpuntWonen. De wethouder was benieuwd naar de trends en signalen die er in het stadsdeel waren.

Stilgestaan werd o.a bij een stijgend aantal verzoeken om ondersteuning van huurders bij tenaamstellingen. Doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen besluiten kinderen vaker om als mantelzorger weer opnieuw bij hun ouders in te trekken. Maar als je niet op het huurcontract staat heb je als inwonende geen recht om  het huurcontract voort te zetten. En verhuurders zijn door de schaarste aan beschikbare huurwoningen niet ruimhartig om dat te regelen.

Ook bij woningruil krijgen huurders vaker met teleurstellingen te maken. In Noord worden vele woningen geliberaliseerd bij nieuwe verhuringen. Soms moet de woningruiler daardoor een kandidaat met een hoger inkomen zoeken om mee te ruilen, maar het komt ook voor dat men niet in aanmerking komt voor de ruilwoning die men op het oog had. Het alternatief is dan een zogenoemde “indeplaatsstelling” via de kantonrechter. Daar zien veel bewoners tegenop. Bovendien moet er sprake zijn van een “zwaarwichtig belang” en deze procedure kan soms lang duren.

In Noord krijgt het Wijksteunpunt Wonen steeds vaker te maken met bijzondere huurcontracten. In Noord zijn er steeds meer eigenaren die hun woning (vaak tijdelijk) verhuren. De huurcontracten zijn dikwijls niet in overeenstemming met het huurrecht en dat levert de nodige vragen bij huurders op.

De wethouder was ook benieuwd wat het Wijksteunpunt Wonen merkt van het passend toewijzen zoals dat op grond van de nieuwe Woningwet is ingegaan.

In het tweede deel van het bezoek hield wethouder Ivens spreekuur voor bewoners die daarvoor ingetekend hadden. Voor dit onderdeel was een uur uitgetrokken en er waren zes kandidaten die een afspraak gemaakt hadden. Het was niet de bedoeling om individuele problemen voor het voetlicht te brengen. Niet alle vragen en onderwerpen hadden betrekking op het werk van de Wijksteunpunten.

Op 24 februari waren er twee vragen die wel op ons werkgebied betrekking hadden: een vraag over passend toewijzen en iemand die het “open bouwen” heel graag in Amsterdam op de agenda wilde zetten. Bij die gesprekken zijn wij bij het spreekuur aangeschoven.

Al met al had wethouder Ivens een drukke agenda voor zijn spreekuur. Toch slaagde hij er in om het tijdschema goed te bewaken en de gesprekken qua inhoud goed te voeren.

Een geslaagde middag die wat ons betreft die in de toekomst voor herhaling vatbaar is. Maar voor het zover is gaat Laurens Ivens eerst de andere stadsdelen in Amsterdam langs.

Wilt u ook een afspraak met de wethouder maken? Kijk dan op

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/workshops/

 

 

Artikel delen:

!WOON