Voorlichting ProFor

19 april 2016

Op 14 april jl. heeft het WSW Zuidoost van ProFor een voorlichting gehad, welke gepresenteerd werd door de directrice van ProFor, Martis Lucia. Zij werd ondersteund door haar stagiaire, Safira. Zij hebben ons uitgelegd wat hun werkzaamheden zijn. En  wat zij voor hun cliënten kunnen betekenen.

U kunt hierbij denken aan helpen bij het zoeken van een woning, helpen met de opvoeding, leren om te gaan met geld en taallessen. Zij houden zich voornamelijk bezig met het begeleiden en helpen van veelal eenoudergezinnen en personen die in problemen zijn gekomen.
Het Wijksteunpunt Wonen heeft deze voorlichting gehad, zodat zij meer te weten komen over hun organisatie. Uiteindelijk zal dit leiden tot een betere samenwerking, wat ten slotte het doel hiervan is.

Op deze manier zullen beide organisaties een betere dienstverlening leveren, doordat beide organisaties cliënten naar elkaar kunnen doorverwijzen, indien zij zelf niets voor de cliënt kunnen betekenen.

Doelgroepen

ProFor richt zich op verschillende doelgroepen. ProFor richt zich op de volgende doelgroepen:

Nederlandse groepen, Antilliaanse groepen, Surinaamse groepen en Caribische groepen.

Projecten

ProFor werkt sinds 2012 op basis van vrijwilligers en stagiaires, sinds de subsidie per 1 januari 2012 is gestopt. Zij nemen enkel voor de verschillende projecten die zij hebben, medewerkers aan. In 2016 ligt de focus voornamelijk op gezondheid en sporten, waar verschillende projecten onder vallen. Hieronder vallen de volgende projecten:

  • Taal projecten
  • Huiselijk geweld project:
  • Budgetteren
  • Family Coach project
  • Huiskamer project
  • Vaderprojecten

Wilt u meer weten over de projecten, neemt u dan contact met ProFor op.

 

Artikel delen:

!WOON