Voorlichting huurverhoging De Venser

24 mei 2016 - Op 20 april jl. heeft het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost een voorlichting gegeven aan de bewoners van de aanleunwoningen van De Venser. De bewoners zijn vooraf op de hoogte gesteld van de voorlichting die zou plaatsvinden. Jaap van der Steen, van het Wijksteunpunt  Wonen, heeft deze voorlichting gegeven, omdat de huurverhogingen in deze periode zijn verstuurd naar de huurders.

Percentages
Tijdens de voorlichting over huurverhoging kwamen verschillende punten aan bod. U kunt hierbij denken aan de voorwaarden van huurverhoging, de percentages en de bezwaarprocedure. De verhuurder dient een schriftelijk voorstel te versturen naar de huurder. Wettelijk is vastgesteld dat de verhuurder minimaal een percentage van 2,1% mag berekenen, ongeacht het belastbaar inkomen. Dit percentage valt in de eerste categorie, met een belastbaar inkomen tot €34.678. Percentage 2,6% valt in de tweede categorie, met een belastbaar inkomen tussen de €34.678 en €44.360. En percentage 4,6% valt in de derde categorie, met een belastbaar inkomen van €44.360 en hoger.

Alle personen die ingeschreven staan op het adres, worden meegenomen voor het belastbaar inkomen. Dit geldt overigens ook voor alle personen die niet daadwerkelijk op het adres verblijven. Aan de hand van het belastbaar inkomen, wordt het percentage huurverhoging doorberekend aan de huurder. Om dit vast te stellen, dient de verhuurder een zogenoemde inkomensindicatie op te vragen bij de Belastingdienst. Het is een vereiste dat de verhuurder bij een percentage van 2,6% en 4,6% de inkomensindicatie van de Belastingdienst meestuurt naar de huurder. De Belastingdienst laat de huurder vervolgens per brief weten, dat de verhuurder de inkomstengegevens over 2014 heeft opgevraagd.

Bezwaar
Als de huurder het niet eens met de huurverhoging, dient de huurder voor 1 juli in bezwaar te gaan tegen het voorstel. Er zijn verschillende redenen voor bezwaar. Het kan zijn dat de huurverhoging maximaal redelijk overschrijdt, of dat de Huurcommissie een verlaging van de huurprijs heeft uitgesproken vanwege achterstallig onderhoud of een verzoek hiertoe in behandeling heeft of dat er fouten staan in de aanzegging van de huurverhoging.

Heeft uw verhuurder teveel huurverhoging gerekend? Of klopt de inkomensindicatie niet?

Neem dan gerust contact met ons op. Het Wijksteunpunt Wonen kan u informeren, adviseren en ondersteunen.

Foto’s: Wijksteunpunt Wonen

bejaarden jaap

Artikel delen:

!WOON