Bijeenkomsten Woonagenda 2025

02 november 2016 - De gemeente Amsterdam werkt aan de Woonagenda 2025. Hiervoor haalt zij op diverse manieren informatie op bij Amsterdammers. In november zijn er drie bijeenkomsten voor professionals en Amsterdammers,  in Pakhuis de Zwijger van 19.00 – 22.00 uur.  Op 15 november is het thema de Woningvoorraad, op 22 november het Woningaanbod en op 29 november de Woning. Aanmelden is verplicht. Meer informatie op de gemeentelijke website of  

 

Stadsgesprek 15 november 2016: De Woningvoorraad

Hoe ziet de woningvoorraad er uit in 2025?

Een goed functionerende woningmarkt begint bij een woningvoorraad die aansluit bij de woningbehoefte van de Amsterdammers. Wat voor stad willen we zijn en wie woont er in 2025? Er ligt al een forse ambitie om tot 2025 in totaal 50.000 woningen te bouwen, maar wat voor woningen moeten dat worden?
Daarnaast speelt de vraag of en hoe we evenwicht kunnen bereiken tussen de woonbehoefte van verschillende doelgroepen en het aanbod dat er in de stad is. Zo vindt het college van B&W dat er voor elk huishouden met een laag inkomen een betaalbare huurwoning moet zijn, wat is daar tot 2025 voor nodig? En hoe verhoudt zich dat tot de ambitie om fors meer woningen in het middensegment huur te ontwikkelen? Ook wordt de rol van de regio als woonplek belangrijker nu Amsterdam steeds minder bereikbaar wordt door de groeiende druk op de woningmarkt. Maar wat is de rol van de regio dan en wie wonen er in 2025?

Inloop met soep en broodjes vanaf 18.15 uur, start bijeenkomst 19.00 uur.

Aanmelden

 

Stadsgesprek 22 november 2016: Het Woningaanbod

Hoe verdelen we de woningvoorraad in 2025?

Het woningaanbod gaat over meer dan alleen de verdeling van sociale huurwoningen, maar dit is wel een van de grootste uitdagingen waar Amsterdam voor staat. Welke keuzes maken we en waarom?

Daarnaast gaat het over de rol van de koopsector op de woningmarkt van Amsterdam in 2025. De koopmarkt kookt op dit moment droog, is dat een tijdelijk probleem of zijn er maatregelen nodig?
En als laatste de vrije sector huur. Voor dit deel van het woningaanbod is geen inschrijfduur nodig en gelden geen strenge hypotheekeisen. Daarentegen is het vaak ook duur en moeilijk vindbaar voor woningzoekenden. Wat is het belang van dit deel van de woningmarkt en wat kunnen we ermee?

Inloop met soep en broodjes vanaf 18.00 uur, start bijeenkomst 19.00 uur.

Aanmelden 

 

Stadsgesprek 29 november 2016: De Woning

Hoe zorgen we er voor dat de woningvoorraad optimaal bewoond wordt in 2025?

Een kwalitatief goede woning voor iedere Amsterdammer betekent dat elke woning moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en een gezond binnenklimaat (ventilatie, veilige installaties, geen vocht en schimmel) . Daarbij vraagt het om de nodige investeringen in energiebesparing, geluidsisolatie en levensloopbestendigheid.

Welke ambities hebben we op deze punten voor het jaar 2025? Ook op het gebied van duurzaamheid liggen er volop kansen voor het vergroenen (12 km2 plat dak) en het energiezuinig maken van de Amsterdamse woningvoorraad.
En we gaan het hebben over het gebruik van woningen, want woningen zijn om in te wonen. We moeten daarom de woningvoorraad beschermen. Wat zijn de toekomstige uitdagingen en hoe gaan we hier mee om zodat in 2025 alle woningen optimaal bewoond worden.

Inloop met soep en broodjes vanaf 18.15 uur, start bijeenkomst 19.00 uur.

Aanmelden

 

 

Artikel delen:

!WOON