Voorlichting Ouderen Adviesraad Zuidoost

14 maart 2017

Op maandag 6 maart was !WOON te gast bij de Ouderen Adviesraad Zuidoost voor een presentatie over het Wooncoachproject.  !WOON werkt natuurlijk graag mee aan dergelijke verzoeken van andere organisaties.

De Ouderen Adviesraad Zuidoost wilde graag alles weten over het project wooncoaches en ook wat !WOON, team Zuidoost verder allemaal doet voor de bewoners in het stadsdeel.  Er was ongeveer een half uur om iets meer te vertellen over het project. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor van Amsterdam Zuidoost werd er eerst ingegaan op wat de Stichting !Woon team Zuidoost precies doet voor de bewoners van het stadsdeel Zuidoost.  Vervolgens kregen de leden van de raad meer informatie over het wooncoachproject. Er werd ingegaan op de opbouw van het project, waar de wooncoaches mee kunnen ondersteunen en de regelingen die in Amsterdam gelden. Naar aanleiding van de informatie waren er nog veel vragen bij de leden van de adviesraad.

De vragen gingen onder andere over het wel of niet maken van een huursprong en het beleid van de gemeente Amsterdam als het om de regelingen gaat.  

Uit de korte presentatie kwam in ieder geval al één concreet verzoek tot het bezoek van een wooncoach naar voren. Hopelijk zal de Ouderen Adviesraad Zuidoost deze informatie onder haar netwerk verspreiden en komen er nog veel meer huisbezoeken uit voort.

 

 

Artikel delen:

!WOON