Toestemming VvE nodig bij verbouwing appartement?

13 oktober 2022

Een eigenaar-bewoner uit Amsterdam Zuid wil een nieuwe keuken plaatsen en een muur doorbreken voor meer lichtinval. De plannen werden tijdens een vluchtige ontmoeting in het trappenhuis besproken met de buren. De buren schrokken en zijn bang voor schade aan hun woningen. Zij denken dat toestemming nodig is van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De verbouwende eigenaar vindt dit overdreven. Wie heeft er gelijk?  

In principe mag iedere eigenaar zijn of haar woning naar eigen smaak inrichten en verbouwen. Toch komt het voor dat toestemming nodig is van de VvE. Deze toestemming is bijvoorbeeld vereist als gemeenschappelijke delen of zaken worden verbouwd of verwijderd, zoals een dragende muur.

Gemeenschappelijke delen

Een appartementencomplex bestaat uit allerlei gemeenschappelijke delen en zaken. Zoals het dak, de fundering, dragende muren, gevels, standleiding, ventilatiekanalen en trappenhuizen. Allemaal (bouw)delen waar de eigenaren gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn. De eigenaren beslissen samen over en betalen voor het onderhoud van deze gemeenschappelijke delen.

Soms bevinden gemeenschappelijke delen zich in het appartementsrecht. Dit is vaak het geval met dragende muren, ventilatiekanalen en de standleiding(en). Deze delen zijn ook als zij zich in een appartement bevinden gemeenschappelijk. Dat betekent dat een eigenaar niet zelfstandig mag beslissen over het verwijderen of verplaatsen daarvan.

Toestemming nodig?

Bij een verbouwing van het appartement is daarom soms ook toestemming nodig van de VvE. Controleer bij verbouwplannen altijd de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement. Welke regels gelden er in uw VvE? Welke delen zijn gemeenschappelijk? En hoe vraagt u toestemming aan? Allemaal zaken die in de akte en het reglement zijn vastgelegd en per VvE kunnen verschillen.

In de casus in Amsterdam Zuid had de muur geen dragende functie. De eigenaar mocht daarom zonder toestemming van de VvE de muur doorbreken en de keuken plaatsen. Uiteraard blijft de eigenaar aansprakelijk voor schade die de verbouwing veroorzaakt. Doordat het geen draagmuur is, is de kans daarop gelukkig klein.

Meer weten: Cursus op 25 oktober 2022

Op dinsdag 25 oktober 2022 organiseert !WOON een gratis cursus over verbouwingen in de VvE, speciaal voor eigenaar-bewoners en bestuursleden. In de cursus bespreken we in welke gevallen toestemming nodig is van de VvE en hoe die toestemming goed wordt vastgelegd. We staan stil bij de specifieke regels die gelden bij grote verbouwingen, zoals een uitbouw, nieuwe kelder en dakopbouw. We sluiten de cursus af met jurisprudentie.

De cursus vindt plaats in het Claverhuis op de Elandsgracht 70. We starten om 19.30 uur en de cursus duurt tot ongeveer 21.00 uur. Meld u aan via onze website.

Verbouwen met de VvE

Artikel delen:

!WOON