Klachtenregeling

!WOON hecht veel waarde aan tevredenheid van bewoners en betrokken organisaties over ons advies en ondersteuning. Heeft u hierover opmerkingen of klachten? Dan horen wij die graag. Wilt u uw klacht formeel aan ons voorleggen? Dat kan via de klachtencoördinator, werkzaam bij het bedrijfsbureau. De manier waarop !WOON met klachten omgaat staat beschreven in het Klachtenreglement. Dat kunt u hier downloaden (pdf).

!WOON