Voorlichting, webinars en training

!WOON heeft veel kennis en informatie in huis. Die delen we graag met bewoners. Via directe vragen per mail, telefoon of op spreekuren, maar ook via voorlichtingen, webinars, cursussen, trainingen, workshops en seminars. Fysiek in de vorm van bijeenkomsten of digitaal via e-learning en webinars. Actueel aanbod vindt u in onze agenda.

Voorlichtingen

Medewerkers van !WOON verzorgen regelmatig voorlichtingen aan organisaties en groepen bewoners over uiteenlopende onderwerpen. De jaarlijkse huurverhoging, servicekosten, afdwingen onderhoud, energiebesparing, aanleg van zonnepanelen, wooncoöperaties, langer zelfstandig thuis wonen, de werking van een Vereniging van Eigenaren en wat daar bij komt kijken etc.

Scholingen voor huurdersorganisaties

!WOON ontwikkelt voor huurdersorganisaties scholingen op maat voor de aangesloten bewonerscommissies. Zo hebben we scholingen en trainingen over:

 • servicekosten
 • de overlegwet
 • toepassen van de Amsterdamse kaderafspraken bij renovatie en vernieuwing
 • samenwerkingsovereenkomsten tussen huurdersorganisaties en verhuurders
 • de rol van de huurder in de gemengde VvE
 • succesvol overleg met de verhuurder
 • opzetten van een wooncoöperatie

U kunt bij de betreffende huurdersorganisatie vragen welke scholingen zij aanbieden.

Voor individuele bewoners en bewonerscommissies

Kennis over bovengenoemde onderwerpen bieden we ook aan in cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten. Dat doen we als er een vraag is vanuit een complex woningen of een groep bewoners. Belangstelling of een vraag voor uw wooncomplex? Mail ons.

Voor leden van Verenigingen voor Eigenaren

 • De basis (Help, ik woon in een VvE)
 • Bestuur en Beheer
 • Groen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
 • Verhuur van kamers
 • Verhuur aan toeristen
 • Overtredingen
 • Huishoudelijk reglement
 • Wijzigen van de splitsingsakte
 • Vergaderen
 • Financiën

Zie voor het actuele programma onze agenda.

Voor bewoners die actief zijn in hun buurt

We organiseren bijeenkomsten in ontwikkelbuurten, maar ook in andere wijken. Onze kennis delen we ook in webinars. Zo helpen we bewoners hun netwerk te versterken en samen meer invloed uit te oefenen op hun omgeving. Zie voor de actuele webinars onze agenda.

Lezingen en seminars

Rondom het wonen zijn veel ontwikkelingen. Het gaat soms zo snel dat het moeilijk is deze te duiden. Ook daar kan !WOON bij assisteren. De adviseurs en andere medewerkers van !WOON zijn goed op de hoogte van wat er gebeurt en kunnen de actualiteit toelichten. Wat betekent het besluit van de minister voor mij als bewoner? Daarvoor bieden we lezingen en seminars aan. U kunt bijspijkeren wat u in de actualiteit hebt gemist, of de betekenis ontdekken van de berichten in de krant staan over dat ene onderwerp.

E-learning

Misschien heeft u geen tijd op het moment dat de scholing over een bepaald onderwerp wordt aangeboden. Voor die gevallen heeft !WOON ook een platform waarop digitaal scholingen worden aangeboden. U vindt hier de link naar de digitale scholingen.

Mist u onderwerpen? Schroom niet en neem contact op met !WOON. Dat kan door een mail te sturen of door te mailen naar spreekuur@wooninfo.nl. U kunt ook bellen naar  020 5230130 ma-vr 9 tot 17 uur

Artikel delen:

!WOON