Over !WOON

!WOON adviseert en helpt bewoners met oplossen van problemen en nemen van initiatieven in en rond de woning. We zijn in 2017 ontstaan door samengaan van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen. We werken voor huurders en eigenaar bewoners en zijn actief in Amsterdam, Leiden, Haarlem, Zaanstad en regio. We worden gefinancierd door gemeentes, fondsen en woningcorporaties. De bewoner staat centraal en heeft een belangrijke inbreng in onze projecten. We zijn altijd op zoek naar partners en mogelijkheden om samen te zorgen voor snelle oplossingen en benutten van kansen voor bewoners.

Onze missie:

!WOON maakt u wegwijs in wonen

Informeert, adviseert en ondersteunt Amsterdammers

*  bij hun woonvragen en woonkwesties, individueel of collectief

*  bij het realiseren van hun oplossing, nieuw idee of kans

Levert een bijdrage aan de stad

*  speelt in op gemeentelijke agenda’s én de behoefte van bewoners

*  signaleert, rapporteert en verbindt praktijk en beleid

*  staat voor samenwerken aan oplossingen

Is eigentijds en klantgericht

*  goed bereikbaar, ook in de avonduren, zowel persoonlijk als digitaal

*  faciliterend voor wie het zelf kan, ondersteunend waar dat nodig is

*  zet veel voorkomende vragen en actuele kwesties om in proactieve inzet

Is deskundig en onafhankelijk

 

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die tevens de directie vormt. De stichting kent daarnaast een Raad van Toezicht  met de volgende leden:

Dhr. O. Ramadan Voorzitter
Mw. L.A. de Jong Vice voorzitter
Mw. G. Mohebbi Algemeen lid
Dhr. H.L.F.B. Putten Algemeen lid
Mw. A.J.P.M. Wilbers Algemeen lid
Mw. J.F. van Pijpen Algemeen lid
Mw. C.E. Hooiveld Algemeen lid

De Raad van Toezichtleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 1500 netto per jaar.

Beloningsbeleid

De medewerkers vallen onder de CAO Welzijn.
De directeur/bestuurders vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, schaal 14. Dit valt ruim binnen de WNT normen.

Klachtenreglement

!WOON hecht veel waarde aan tevredenheid van bewoners en betrokken organisaties over ons advies en ondersteuning. Heeft u hierover opmerkingen of klachten? Dan horen wij die graag. Wilt u uw klacht formeel aan ons voorleggen? Dat kan via de klachtencoördinator, werkzaam bij het bedrijfsbureau. De manier waarop !WOON met klachten omgaat staat beschreven in het Klachtenreglement. Dat kunt u hier downloaden (pdf, 285 kB)

Een korte geschiedenis

Amsterdam kent een lange geschiedenis van actieve bewoners en organisaties, ook op de altijd gespannen woningmarkt. In 1988 werd het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) opgericht als fusie tussen zeven organisaties: het Overleg Bundeling Akties Stadsvernieuwing Amsterdam (OBASA), de Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH), de Stichting Stedelijk Overleg Stuurgroep tegen de Woningnood, de Vereniging Behoud door Onderhoud (VBDO), de Vereniging Amsterdams Netwerk Vrouwen Bouwen en Wonen, het Amsterdams Woonwagenwerk (AW) en het Steunpunt Huisvesting Buitenlanders (SHB). Doel was het bevorderen, ondersteunen en pleitbezorgen van de belangen van alle bewoners(organisaties) en woningzoekenden in Amsterdam. Bewoners in de wijken, bewonerscommissies, huurderskoepels en woonwagencentra werden ondersteund bij goed wonen en belangenvertegenwoordiging. Het ASW deed dit onder meer door middel van bijeenkomsten, cursussen en de uitgave van voorlichtingsmateriaal. Sinds de oprichting van Huurdersvereniging Amsterdam in 1999 is het terrein van de belangenbehartiging van huurders op stedelijk niveau niet langer de verantwoordelijkheid van het ASW. De organisatie levert wel belangrijke signalen over ontwikkelingen op de woningmarkt.

In 1997 kwamen de Huurteams tot stand om huurders in alle wijken van Amsterdam te adviseren en te helpen over huurprijs, servicekosten en onderhoud. In 2006 werden de huurteams uitgebreid met ondersteuning van bewoners die te maken krijgen met renovatie of sloop en ontstonden de Wijksteunpunten Wonen. In 2017 zijn het ASW en de Wijksteunpunten samengegaan in !WOON en wordt ook advies en ondersteuning geboden aan eigenaar bewoners en kleine VvE’s.