Derde Looiersdwarsstraat 5-9 Jordaan [renovatie]

Woningcorporatie Eigen Haard wil  9 sociale huurwoningen en 3 bedrijfsruimten in de Looiersbuurt in Amsterdam Centrum renoveren. Het betreft Derde Looiersdwarsstraat 5-1, 5-2, 5-3, 7-1, 7-2, 7-3 en 9-1, 9-2, 9-3. Het project dat deel uitmaakt van een groter geheel: Aanpak Jordaan Panden van Eigen Haard. Dat omhelst een zevental kleine renovatie dan wel onderhoudsprojecten. Dit beschreven transformatieproject is daar één van.

Renovatie 3 Looiersdwarsstraat Jordaan
Renovatie Derde Looiersdwarsstraat Jordaan

Aanpak

De door Eigen Haard voorgenomen vernieuwing zal waarschijnlijk bestaan uit  funderingsherstel en renovatie in niet bewoonde staat. Maar ook sloop of retrobouw is mogelijk. Naast de negen sociale huurwoningen zijn er plannen om op de vierde verdieping ook een woning te creëren en de zolderberging anders in te delen dan wel te verplaatsen naar begane grond. In een van de bedrijfsruimten moet een gemeenschappelijke fietsenstalling komen. Ook zal aardgasvrij een rol spelen in de plannen. Eigen haard wil op begane grond een warmtepompinstallatie maken die alle woningen van warmte voorziet. Daarnaast krijgen de woningen een andere indeling, energetische verbeteringen en is het plan om van twee (van de drie) trappenhuizen één te maken.

Stand van zaken

Eigen haard heeft in juli 2016 middels een bewonersavond de mededeling gedaan dat ze de woningen wil aanpakken. Toen was niet duidelijk wat de aanpak zou zijn. Het duurde tot februari 2018 voordat Eigen Haard met een voorkeursscenario en een planning uit de doeken kwam.  Vanwege het feit dat het om 9 woningen gaat was Eigen Haard van mening dat de Amsterdamse Kaderafspraken hier niet gelden. Vervolgens liet Eigen Haard een aantal nieuwe plattegronden zien waar de bewoners gelijk iets over moesten zeggen. Tot slot werd gezegd dat ze nog 1 keer voor de zomer samen zouden komen en dat in november de werkzaamheden zouden starten.

De planvorming en bewonersparticipatie stopten met deze bewoordingen al abrupt in de oriëntatiefase. Bewoners voelden zich overvallen. Om uit de impasse te komen heeft !WOON voorgesteld een bewonerscommissie op te richten. Deze groep bewoners heeft vervolgens een brief geschreven waarin zij stelt dat ze de Kaderafspraken wil volgen. Ook gaf ze aan dat ze zich niet kunnen vinden in de plattegronden en dat bewoners een veel kleinere berging zouden krijgen. Verder gaven ze aan het niet eens te zijn met de nieuwe woning op vier hoog en dat ze de nut en noodzaak van de fietsenstalling niet zagen. Daarop liet Eigen Haard weten dat de Kaderafspraken gevolgd kunnen dan wel moeten worden.

In oktober 2019 heeft Eigen Haard de bewoners weer bij elkaar geroepen om verder te praten. De wind is anders gaan waaien. Alle ingrepen die de bewoners niet wilden zijn van tafel. Wel moet er nog steeds funderingsherstel plaatsvinden en de woningen moeten nog steeds grondig gerenoveerd worden. Echter, de bergingen blijven behouden en bewoners krijgen veel meer inspraak in de woonplattegronden. Deze vorm van participeren wordt zeer gewaardeerd door bewoners. Ze hebben nu weer de indruk dat ze een serieuze partner zijn.

 

Meer informatie

!WOON:  bewonersconsulent Eddy Bleeker

Kaderafspraken Amsterdam


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Derde Looiersdwarsstraat 3-9, Amsterdam Centrum

Artikel delen:

!WOON