Groot onderhoud Bertelmanpleinbuurt, A’dam Zuid

Woningcorporatie Stadgenoot voert groot onderhoud uit en brengt duurzame verbeteringen aan in 300 woningen in de Bertelmanplein-buurt verdeelt over 3 huizenblokken.

Aanpak

Dit project is in 2017 opgestart door Stadgenoot. Het complex, een rijksmonument, was toe aan groot onderhoud zoals herstel van gevels, schilderwerk en vernieuwing van dakbedekking. Gelijk met dit meerjaren-onderhoud wilde Stadgenoot proberen de energieprestatie van de woningen te verbeteren. Met hulp van huurderskoepel Huurgenoot is een bewonerscommissie opgezet in het complex. De commissie is daarna een overlegtraject ingegaan. Stadgenoot heeft vanaf het begin bouwbedrijf Hemubo betrokken bij de voorbereiding en de voorgestelde werkzaamheden. Het voorstel voorziet in de aanleg van mechanische ventilatie in alle woningen. Gevolg is dat alle oude asbest-ventilatiekanalen worden verwijderd en vervangen door PVC. Verder werd dak en vloerisolatie voorgesteld. Volgens de corporatie en de aannemer zouden de werkzaamheden allemaal in bewoonde staat uitgevoerd kunnen worden. Daarbij zou er maximaal twee weken gewerkt worden in elke woning. Deze maatregelen zijn in het projectplan verwerkt en de commissie heeft na raadpleging van de achterban een positief advies gegeven. Vervolgens is voor elke bewoner een renovatieovereenkomst afgesloten.

Stand van Zaken

De uitvoering van het project is in de zomer van 2018 gestart en is medio 2020 zo goed als afgerond. De uitvoering in bewoonde staat heeft tot veel klachten van bewoners geleid en conflicten tussen huurders en de aannemer en Stadgenoot. De impact van de werkzaamheden in bewoonde staat is door alle partijen onderschat en de verwachte werkduur per woning werd fors overschreden. Ook de oplevering van de werkzaamheden leidde tot meningsverschillen. De mechanische ventilatie werkte in veel woningen niet naar behoren en dat leverde extra werkzaamheden en overlast op. De bewonerscommissie heeft een evaluatie van het project gemaakt en dit in een rapport verwerkt. Zij willen samen met Huurgenoot in overleg met Stadgenoot. De bedoeling daarvan is dat in volgende plannen lering wordt getrokken uit de fouten die in dit project zijn gemaakt.

Meer informatie

Edwin de Jong, adviseur Stichting !WOON  Email:  Edwin de Jong

Website Stadgenoot

Website Huurgenoot


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Bertelmanplein e.o., Amsterdam

Artikel delen:

!WOON