Onderhoud Rochdale – Vogelbuurt Amsterdam

Rochdale renoveert en voert groot onderhoud uit in en aan 148 woningen, verdeeld over vier woonblokken in de wijk Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Van deze 148 woningen zijn er 48 verkocht. Elk woonblok heeft daarmee een eigen VVE. Ten aanzien van de gevels en de daken moest Rochdale om die reden naast met haar huurders, ook overeenstemming bereiken met de leden van de verschillende VVE’s.

Het gaat om woningen in de Rietzangerweg, Adelaarsweg, Mussenstraat, Zwanenplein, Eendenstraat, Sijsjesstraat, Putterstraat en de Ganzenweg. De voorbereidingen voor deze aanpak zijn gestart in juni 2016.

De Vogelbuurt is een van de tuindorpen die na de eerste wereldoorlog (1919/1920) in Amsterdam Noord zijn gebouwd. De woningen zijn daarmee van bijzondere culturele waarde en hebben de status gemeentelijk monument gekregen.

Aanpak

Aan de buitenkant worden onder andere de dakpannen vervangen en aan de buitenkant dakisolatie aangebracht, geschilderd in de originele kleuren, de dakkapellen vervangen, al het glas vervangen en houten kozijnen hersteld en de voordeur vervangen. Aan de binnenkant komt in de huurwoningen CO2 gestuurde mechanische ventilatie, worden  de badkamers, keukens en toiletten hersteld en zonodig vernieuwd en wordt asbest gesaneerd.

Stand van zaken

Het project kende tegenvallers. Bij een nieuwe asbestinventarisatie in het voorjaar van 2018 werd op meer plekken asbest aangetroffen dan eerder bekend was. Mede daardoor vielen de kosten hoger uit dan voorzien. Besloten is om begin maart 2019 eerst te starten met een proefblok aan de Rietzangerweg. In de tweede helft van augustus is begonnen met de rest van de woningen. Afronding van het project wordt nu verwacht aan het eind van 2020.

In het voorjaar van 2018 werd al de 70% akkoord van de huurders gehaald. De projectcommissie van bewoners heeft gedurende de uitvoering van het project nog regelmatig overleg met Rochdale.

Meer informatie

!WOON: Gerrit de Schiffart


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Rochdale

Adres/buurt:

Rietzangerweg, Adelaarsweg, Mussenstraat, Zwanenplein, Eendenstraat, Sijsjesstraat, Putterstraat, Ganzenweg te Amsterdam

Artikel delen:

!WOON