Reigersbos – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

In Reigersbos gaat de komende jaren veel gebeuren, zoals bouw van woningen, aanpassingen aan het winkelcentrum. Deze veranderingen vinden in verschillende buurten plaats. Die zijn weergegeven  op onderstaand kaartje. Bij al deze ontwikkelingen is uw stem van belang.

De gemeente heeft het bureau Placemaking Plus ingeschakeld om met bewoners in gesprek te gaan over de openbare ruimte. Ook zijn wandelingen georganiseerd samen met het bewoners en verdere betrokkenen in de buurt. Uit de buurt is veel inspiratie opgehaald.

Aanpak

!WOON is door de gemeente gevraagd u als bewoner te ondersteunen bij de inspraak. Daarom komen wij graag met u in contact. Onder aan deze pagina vind u de contactpersonen die u kunt benaderen voor Reigersbos.

Stand van zaken
Er is een planteam met medewerkers van de gemeente, de woningcorporaties en !WOON. Het planteam stelt de speelruimte en spelregels vast. !WOON voert in de buurt gesprekken met mensen die nu of in de toekomst aan willen haken. Daarnaast is !WOON altijd op zoek naar  thema’s die in Reigersbos spelen.

Aanmelden voor de klankbordgroep Reigersbos van !WOON, kan per mail via de programmamedewerkers:
Baudouin Knaapen.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON