Renovatie Heemstedestraat e.o. Amsterdam Zuid

Woningcorporatie De Key gaat in een complex in de Hoofddorpppleinbuurt groot onderhoud uitvoeren en gelijktijdig enkele verbeteringen aanbrengen. Het gaat om 32 woningen aan de Heemstedestraat, Woestduinstraat en Hillegomstraat.

Aanpak

Het project is in 2018 opgestart. Er stonden onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk aan het casco van de panden in de planning. De Key heeft toen de wens neergelegd bij de bewoners van het complex om gelijktijdig een aantal verbeteringen aan te brengen. Deze verbeteringen – door De Key genoemde ‘no-regret’ maatregelen – staan in het teken van duurzaamheid als onderdeel van de omschakeling naar aardgasvrije woningen in de toekomst. Isolatie van de achtergevel, verbeteren van de ventilatie en aanleg van zonnepanelen zijn de belangrijkste. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden in bewoonde staat plaatsvinden en dat deze per woning binnen twee weken afgerond moeten zijn. De woningverbeteringen worden aangeboden zonder huurverhoging. Vanwege het overleg met de Key over de werkzaamheden is er een bewonerscommissie in het leven geroepen. De bewonerscommissie heeft een adviseur van !Woon die betrokken is tijdens het hele overlegtraject.

Stand van zaken

In 2019 is het overleg met de bewonerscommissie afgerond, is het projectplan gepresenteerd aan de bewoners en heeft er een bewonersraadpleging plaatsgevonden. Een ruime meerderheid van de bewoners heeft zich daarbij uitgesproken voor de voorgestelde verbeteringen. De bewonerscommissie heeft vervolgens een positief advies uitgebracht op de plannen. De Key heeft de benodigde akkoordverklaringen van 70% van de bewoners opgehaald en is daarna begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden. De start van de werkzaamheden stond gepland voor april 2020, echter zijn deze vanwege de maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie uitgesteld tot na de bouwvakvakantie. De bewonerscommissie is ondertussen nog in overleg met de Key over de precieze uitwerking van de werkzaamheden op woningniveau.

Meer informatie

!WOON, adviseur  Edwin de Jong

De Key: Website aanpak Heemstedestraat e.o.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Key

Adres/buurt:

Woestduinstraat, Hillegomstraat, Heemstedestraat te Amsterdam

Artikel delen:

!WOON