Renovatie Vogelbuurt, A’dam Noord

Aanleiding

Rochdale renoveert en voert groot onderhoud uit in en aan 148 woningen, verdeeld over vier complexen in de wijk Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Het gaat om een van de tuindorpen die na de eerste wereldoorlog (1919/1920) in Amsterdam Noord zijn gebouwd. De woningen zijn daarmee van bijzondere culturele waarde en hebben de status gemeentelijk monument gekregen.

Het gaat om woningen in de Rietzangerweg, Adelaarsweg, Mussenstraat, Zwanenplein, Eendenstraat, Sijsjesstraat, Putterstraat en de Ganzenweg. Van deze 148 woningen zijn er 48 verkocht. Elk complex heeft daarmee een eigen Vereniging van Eigenaren (VvE). Ten aanzien van de gevels en de daken moest Rochdale om die reden naast met haar huurders, ook overeenstemming bereiken met de VvE’s. De voorbereidingen voor deze aanpak zijn gestart in juni 2016.

Aanpak

De dakpannen en de dakkapellen worden vervangen en de woningen krijgen aan de buitenkant dakisolatie. Ze worden geschilderd in de originele kleuren, de houten kozijnen worden hersteld en van nieuw isolatieglas voorzien en er komen nieuwe voordeuren. Aan de binnenkant in de huurwoningen wordt CO2 gestuurde mechanische ventilatie geïnstalleerd, worden  de badkamers, keukens en toiletten hersteld en zo nodig vernieuwd en wordt asbest gesaneerd.

Vogelbuurt Amsterdam Noord

Stand van zaken

Het project kende tegenvallers. Bij een nieuwe asbestinventarisatie in het voorjaar van 2018 werd op meer plekken asbest aangetroffen dan eerder bekend was. Mede daardoor vielen de kosten hoger uit dan voorzien. Besloten werd om begin maart 2019 eerst te starten met een proefblok aan de Rietzangerweg. In de tweede helft van augustus is begonnen met de rest van de woningen. Afronding van het project wordt nu verwacht aan het eind van 2020.

In het voorjaar van 2018 werd al de 70% akkoord van de huurders gehaald. De projectcommissie van bewoners heeft gedurende de uitvoering van het project nog regelmatig overleg met Rochdale.

Meer informatie

!WOON: Gerrit de Schiffart

 

Start:

03-02-2016

Loopt tot:

01-10-2020

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Rochdale

Adres/buurt:

Rietzangerweg, Adelaarsweg, Mussenstraat, Zwanenplein, Eendenstraat, Sijsjesstraat, Putterstraat en de Ganzenweg.

Artikel delen:

!WOON