Overzicht gerechtelijke uitspraken !WOON

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

Zoek in onze database gerechtelijke uitspraken:

Eigenaar moet bouwwerkzaamheden staken en dakterras ongemoeid laten

19 maart 2021

Lastige kwestie met verbouwing en vervelende verhuurder. Eigenaar begon met sloop en bouwwerkzaamheden zonder overeenstemming met huurder. Wegslopen muren en afpakken dakterras. Verhuurder moet de bouw- en sloop werkzaamheden staken op straffe van een dwangsom….

> Lees verder

Ontvankelijkheid bij de rechter, puntentelling, de afrekening van de servicekosten en de waarborgsom

22 december 2021

Betreft: Procedure Huurcommissie – Huurcommissie heeft het verzoek niet ontvankelijk verklaart. Wij zijn het hier niet mee eens. Update op 04-01-2022 De zaak is doorverwezen naar G. Zijlstra, gezien de huurcommissie ten onrechte de de…

> Lees verder

Pesterij : verhuurder eist dat kattenluik wordt dichtgezet en deur vervangen

30 december 2021

Deze zaak is rechtszaak 6 van verhuurder tegen huurder omdat hij van hem af wil. Verhuurder eist dat het kattenluik in de deur tussen 3 en 4 hoog wordt verwijderd en de deur vernieuwd. Argument…

> Lees verder

Terugvorderen waarborgsom

29 november 2021

Borg van € 2.800 wordt niet betaald. Huurder erkent dat ze de verhuurder nog 701,26 euro aan gemeentelijke belastingen verschuldigd waren, maar meenden de woonruimte verder juist te hebben ingeleverd. Zie bijgevoegd de uitspraak van…

> Lees verder

Toetsing huurprijs achteraf – afgewezen door Huurcommissie – alsnog toegekend door Kantonrechter 2

14 december 2021

Huurcommissie oordeelt dat het huurcontract niet voldoet aan de criteria voor een tijdelijk contract. Verzoek huurder tot toetsing achteraf afgewezen. Kantonrechter wijst huurcommissie terecht. “De kantonrechter is bovendien van oordeel dat onduidelijkheden zoals voornoemd voor…

> Lees verder

zetel van fortuin en hoofdverblijfplaats

16 december 2021

Relatie van huurder werkt in omgeving Amsterdam maar bezit huis in friesland. Huurder zou meestentijds daar te vinden zijn en relatie af en toe in Amsterdam. Verhuurder poogt op basis van aanwezigheidspercentages aan te tonen…

> Lees verder

Verhuurder veroordeeld tot herstel gebreken na brand, met dwangsom

8 december 2021

Afdwingen herstel na brand. Deze is ontstaan bij reparatie van het dak door medewerker van verhuurder. Volgens verhuurder is herstel te kostbaar. Gemeente vraagt offerte voor herstel en concludeert dat herstel goed te doen is….

> Lees verder

Woongroep / huisvestingsverordening / woningdelen

7 december 2021

Verhuurder wil huurovereenkomst met de gehele woongroep beëindigen omdat de situatie niet aan de Huisvestigingsverordening voldoet. De Woongroep zou onrechtmatig onderverhuurd hebben en de illegale situatie zou niet kunnen worden voortgezet. In reconventie vorderde de…

> Lees verder

Hoge Raad over administratiekosten huurovereenkomst bij geliberaliseerd contract

19 juli 2021

H heeft administratiekosten betaald bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Rochdale stelt dat de beperking voor contractskosten niet geldt bij geliberaliseerde overeenkomsten. Dit is dus een proefprocedure voor een groot aantal huurders. Kantonrechter stelt prejudiciële…

> Lees verder

Toetsing huurprijs achteraf – afgewezen door Huurcommissie – alsnog toegekend door Kantonrechter

30 november 2021

Toetsing huurprijs na afloop van een tijdelijk huurcontract. Huurcommissie wil de zaak niet in behandeling nemen, omdat het termijn verstreken is. Omdat er een bepaling in het contract staat over opzegging zou het geen tijdelijk…

> Lees verder

!WOON