Vacature Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van !WOON bestaat uit vijf leden, waarbinnen er één positie vacant is.

Profiel

  • Uitgangspunt voor de bezetting van de RvT is, dat hij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview
  • Gezien de huidige én toekomstige samenstelling van de RvT, zoeken wij kandidaten met ruime kennis en ervaring die – naast een affiniteit met bewonersondersteuning – beschikken over één of meer van de volgende deskundigheden: bewonersparticipatie , maatschappelijke ontwikkeling/zorg/ welzijn en of/ juridische kennis.
  • Uw persoonlijkheid kenmerkt zich door het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming en een sterke persoonlijkheid. De (verschillen in) taken van een interne toezichthouder en het bestuur zijn u bekend. U gelooft in de meerwaarde van teamwerk en draagt daar actief aan bij.
  • Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u aantoonbaar uw sporen hebt verdiend in openbaar bestuur/publieke dienstverlening, maatschappelijk ondernemen en/of het bedrijfsleven.
  • U hebt een duidelijke visie op de ondersteuning van bewoners.
  • Ten slotte beschikt de ideale kandidaat aantoonbaar over een breed maatschappelijk netwerk en onderhoudt deze actief.
  • U bent bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van !WOON.
  • Uw opleidings- en/of werkniveau is HBO/WO.
  • Gezien de huidige samenstelling van de Raad worden kandidaten met een verschillende (meer dan één) culturele achtergrond uitgenodigd te solliciteren.

Benoemingstermijn
De benoemingstermijn is voor vier jaar met maximaal één herbenoeming voor vier jaar.

Honorering
De honorering is bruto € 3125 per jaar.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de algemene profielschets voor leden van de Raad van Toezicht bij !WOON.

Inlichtingen bij Eric van der Putten, lid Raad van Toezicht !WOON; tel.: 0651379730

Reacties uiterlijk 26 oktober 2018 naar Jantien van de Geer, j.vandegeer@wooninfo.nl

Selectiegesprekken zijn in de week van 29 oktober 2018

Artikel delen:

!WOON