Grotere investeringen in energiebesparing zijn niet altijd even makkelijk te realiseren. De overheid, zowel lokaal als landelijk, heeft daarom allerlei regelingen in het leven geroepen om drempels te verlagen. Sommige regelingen zijn een subsidie, andere een lening. In het laatste geval vaak met een aantrekkelijk lagere rente of gunstiger voorwaarden dan bij een bank.

Het Projectteam Energie en Woningverbetering van !WOONen de gemeentelijke VvE-adviseurs zullen in hun advies de mogelijkheden van de subsidies meenemen. Daarbij kijken zij onder meer naar de volgende regelingen (dit lijstje bevat de meest gebruikte regelingen, er zijn er meer en subsidieregelingen kunnen in de loop van een jaar ook op raken).

Gemeente Amsterdam: de Energielening

Amsterdam biedt eigenaren van woningen, kleine verhuurders en VvE’s in Amsterdam de energielening aan. Deze lening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals dubbel glas, zonnepanelen en isolatie van vloer & dak. De lening heeft een aantrekkelijke lage rente.

Op deze gemeentelijke pagina meer informatie over de Energielening.

Gemeente Amsterdam: subsidie projectvoorbereiding duurzame initiatieven

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met elkaar initiatieven ontwikkelen om de stad duurzamer te maken, kunnen voor de projectvoorbereiding subsidie aanvragen bij de gemeente.  De subsidie is bedoeld om initiatieven voor te bereiden, bijvoorbeeld om samenwerking tot stand te brengen, te onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn, voor de financiële onderbouwing of om draagvlak te realiseren voor de uitvoering.

Op deze gemeentelijke pagina meer informatie over de subsidie projectvoorbereiding duurzame initiatieven.

Gemeente Amsterdam: Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds geeft leningen aan duurzame projecten in de stad Amsterdam. Allerlei projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, het installeren van warmte/koude-opslag, gebouwen verduurzamen met een energiecoöperatie of bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het fonds: bewonersinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Op deze gemeentelijke informatie meer informatie over het Duurzaamheidsfonds.

Rijksoverheid: diverse regelingen

Het Rijk kent diverse regelingen, zowel subsidies als leningen. De Gemeente Amsterdam houdt hiervan een overzicht bij op deze pagina.

 

Artikel delen:

!WOON