Financiering en subsidies

Grotere investeringen in energiebesparing zijn niet altijd even makkelijk te realiseren. De overheid, zowel lokaal als landelijk, heeft daarom allerlei regelingen in het leven geroepen om drempels te verlagen. Sommige regelingen zijn een subsidie, andere een lening. In het laatste geval vaak met een aantrekkelijk lagere rente of gunstiger voorwaarden dan bij een bank.

Het Projectteam Energie en Woningverbetering van !WOONen de gemeentelijke VvE-adviseurs en kunnen in hun onderzoek de mogelijkheden van de subsidies meenemen. Daarbij kijken zij onder meer naar de volgende regelingen (dit lijstje bevat de meest gebruikte regelingen, er zijn er meer en subsidieregelingen kunnen in de loop van een jaar ook op raken).

Gemeente Amsterdam: de Energielening

Amsterdam biedt eigenaren van woningen, kleine verhuurders en VvE’s in Amsterdam de energielening aan. Deze lening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals dubbel glas, zonnepanelen en isolatie van vloer & dak. De lening heeft een aantrekkelijke lage rente.

Op deze gemeentelijke pagina meer informatie over de Energielening.

Gemeente Amsterdam: subsidie collectieve duurzame initiatieven

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met elkaar initiatieven ontwikkelen om de stad duurzamer te maken, kunnen voor de aanloopkosten subsidie aanvragen bij de gemeente.  De subsidie is bedoeld om initiatieven voor te bereiden, bijvoorbeeld om samenwerking tot stand te brengen, te onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn, voor de financiële onderbouwing of om draagvlak te realiseren voor de uitvoering.

Op deze gemeentelijke pagina meer informatie over de subsidie collectieve duurzame initiatieven.

Gemeente Amsterdam: Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds geeft leningen aan duurzame projecten in de stad Amsterdam. Allerlei projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, het installeren van warmte/koude-opslag, gebouwen verduurzamen met een energiecoöperatie of bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het fonds: bewonersinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Op deze gemeentelijke informatie meer informatie over het Duurzaamheidsfonds.

Rijksoverheid: STEP-subsidie

STEP staat voor Stimuleringsregeling Energie Prestatie Huursector. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiermee een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.

De subsidie is bedoeld voor:

  • Woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.
  • De woning moet daarnaast voldoen aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag

Op deze landelijke pagina meer informatie over de STEP-subsidie.

Rijksoverheid: energiebesparing eigen huis

De Subsidie energiebesparing eigen huis is voor iedereen die minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt je subsidie als je advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

Op deze landelijke pagina meer informatie over de subsidie energiebesparing eigen huis.

 

!WOON