Huurprijs en inkomensdaling – mogelijkheden

Hopelijk past de huur die u betaalt bij uw inkomen. Zo niet, dan is er voor echt lage inkomens de huurtoeslag. Voor sommige situaties is er ook een woonkostentoeslag van de gemeente. Lees over deze regelingen meer elders op deze website. Soms is het ook mogelijk de huur aan te passen bij een sterke terugval in inkomen.

Deze pagina gaat in op:

  • Aanpassen of terugdraaien van inkomensafhankelijke huurverhoging;
  • Aanvragen huurverlaging na gedaald inkomen;
  • Aanvullende regelingen bij woningcorporaties: Amsterdams woonlastenakkoord en landelijk Huurakkoord.

Deze regelingen zijn ingewikkeld. Neem bij twijfel altijd contact op met !WOON. Wij denken met u mee en helpen u graag verder.

Aanpassen peiljaar inkomensafhankelijke huurverhoging

Bij een bruto gezinsinkomen boven de € 43.574 (in 2020) kunt u een extra huurverhoging krijgen. De verhoging per 1 juli 2020 is gebaseerd op uw inkomen van 2018 zoals bekend bij de Belastingdienst. In de regels voor 2020 is 2018 namelijk het “peiljaar” voor uw inkomen.

Was uw inkomen al in 2019 lager? Mogelijk vervalt de extra huurverhoging

Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging en voeg bewijsstukken bij over uw inkomen 2019, bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting. Vraag uw verhuurder de verhoging opnieuw te berekenen op grond van inkomen 2019. Gaat hij niet akkoord, dan moet de verhuurder de Huurcommissie om een oordeel vragen. Doet hij dat niet, dan gaat de huurverhoging niet door.

Kijk hier voor meer informatie over het indienen van bezwaar tegen de huurverhoging.

Is uw inkomen pas sinds kort, in 2020  lager?

Ook dan kunt u de verhuurder via een bezwaar vragen om een lagere huurverhoging op grond van uw actuele inkomen. Sommige verhuurders zijn gelukkig bereid dit te doen. Gaat uw verhuurder  niet akkoord, dan houdt het voor dit jaar helaas op. U kunt dan pas volgend jaar, zodra u een verklaring van de belastingdienst hebt, de verhoging terugdraaien.

Deels terugdraaien van eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging

Had u in 2018 of 2019 extra huurverhoging op grond van uw inkomen? Bij verlaagd inkomen is het soms mogelijk dit stukje van de huurverhoging terug te draaien. Dat kan niet met terugwerkende kracht. Wel kan uw huurverhoging 2020 op een andere huurprijs berekend worden en dat kan veel geld schelen. Uw huur kan zelfs naar beneden gaan. De berekening hiervan is complex. Een overzicht van de maximale percentages huurverhoging in de afgelopen jaren vindt u hier. Wij raden u aan hierbij altijd advies te vragen bij !WOON.

Let op: dit kan ook als u in voorgaande jaren wel extra verhoging kreeg en dit jaar alleen de standaard huurverhoging.

Huurverlaging na inkomensdaling

Het inkomen van uw huishouden kan om meerdere redenen dalen. Uw inkomen kan wijzigen, of een lid van het huishouden vertrekt. U kunt dan het hele jaar door huurverlaging aanvragen.

Huurverlaging door terugdraaien inkomensafhankelijke huurverhoging

Als het huishoudinkomen is gedaald onder de dan geldende grenzen de inkomensafhankelijke huurverhoging van twee voorgaande jaren teruggedraaid worden. Dat kan gedurende het hele jaar. Lees hier meer informatie over de termijnen en voor een voorbeeldbrief

Om de nieuwe huurprijs te berekenen gebruikt u de huurprijs van vóór 1 juli 2019 en berekent u vervolgens eerst de standaard huurverhoging van 1 juli 2019, met daar overheen die van 1 juli 2020.  Een overzicht van de percentages huurverhoging in de afgelopen jaren vindt u hier.

Huurverlaging naar Huurtoeslaggrens

Heeft u een niet-geliberaliseerd huurcontract, wel een hoge huur en is het huishoudinkomen zo ver gedaald dat u nu recht zou hebben op huurtoeslag? Dan kunt u een huurverlaging voorstellen tot de maximale huurtoeslaggrens. Houd hierbij ook rekening met meetellende posten uit uw servicekosten. U kunt een huurverlagingsvoorstel doen tot een subsidiabele huur van  € 737,14 (grens in 2020).

Wanneer huurverlaging aanvragen?

Is het huishoudinkomen gedaald door vertrek van een lid van het huishouden? Dan kunt u dit direct doen, met een aanzegtermijn van 2 kalendermaanden. Stuur de bewijsstukken mee. Gaat de verhuurder niet akkoord? Dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Is het huishoudeninkomen om een andere reden (verlies van werk, AOW, etc) gedaald? Dan is er in principe een verklaring van de Belastingdienst nodig met uw vastgestelde inkomen. Die is er meestal pas in juni van het jaar erna. Wij raden u aan wel direct een voorstel tot huurverlaging aan uw verhuurder op te sturen. Mogelijk werkt deze mee. Lukt het niet, dan moet u helaas wel op de verklaring wachten totdat u de Huurcommissie kunt inschakelen om over uw voorstel een uitspraak te doen.

Aanvullende afspraken voor huurders van Woningcorporaties: Amsterdams Woonlastenakkoord

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Amsterdam hebben aanvullende afspraken gemaakt. De afspraken gelden voor Amsterdamse huurders van de Alliantie, Eigen Haard, Ymere, Rochdale, Stadgenoot, Woonstichting de Key (incl. Lieven de stad) en Woonzorg Nederland.

Wat is en wanneer geldt het Amsterdams Woonlastenakkoord?

U komt in aanmerking voor huurbevriezing per 1 juli 2020 als u drie jaar een laag inkomen heeft, én als de huidige huur boven de geldende grens ligt. De gemeente stuurde u een formulier als bekend was dat u in doelgroep valt. De regeling moest voor 6 maart 2020 worden aangevraagd. Heeft u dit gemist en wilt u weten wat er alsnog mogelijk is? Neem dan contact op met !WOON

Huurgrenzen

Aantal personen op het adres Kale huur 1 juli 2019 – 30 juni 2020
1 of 2€ 619-01 – € 737,14
3 of meer€ 663,40 – € 737,14

 

Inkomensgrenzen

Geen AOWMaximaal 2016Maximaal 2017Maximaal 2018
Alleenstaand€ 18.505€ 18.809€19.145
Alleenstaand + kind(eren)€ 23.131€ 23.512€ 23.932
Met partner evt. met kinderen€ 23.907€ 24.346€ 24.794
Wel AOW
Alleenstaand€ 17.528€ 17.741€ 18.025
Alleenstaand + kind(eren)€ 22.085€ 22.353€ 22.712
Met partner evt. met kinderen€ 24.209€ 24.516€ 24.913

Inkomsten van kinderen tellen niet mee. Overige inkomsten wel (alimentatie, inkomen uit buitenland, eigen studiefinanciering)

Vermogen telt wel mee. Op 31 december 2018 mag u niet meer vermogen hebben dan € 6.020 (alleenstaand) of € 12.040 (meerpersoons).

Bij huur boven de € 737,14 maar wel een sociaal huurcontract:

Corporaties verlagen de huur van huurders die in het voorgaande jaar een inkomen hebben waarbij ze recht hebben op huurtoeslag, maar een huur boven de huurtoeslaggrens. De huur wordt voor hen teruggezet op de huurtoeslaggrens.

 

Aanvullende afspraken landelijk Sociaal Huurakkoord

Het landelijk Sociaal Huurakkoord geldt voor huurders van woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Omdat er in Amsterdam al andere afspraken zijn, geldt het landelijke akkoord in principe niet. Lees onderaan dit bericht wat u kunt doen als u daardoor huurbevriezing of huurverlaging misloopt.

Wat is en wanneer geldt het landelijk huurakkoord?

Huurders kunnen een beroep doen op de afspraken na minimaal zes maanden relatief duur wonen, of direct na pensionering. Aanvragen kan het gehele jaar door.

Huurbevriezing, categorie 1

Aantal personen op adresKale huur 1 juli 2019 – 30 juni 2020
1 of 2€ 619-01 – € 737,14
3 of meer€ 663,40 – € 737,14

 

Voor deze groep zijn de inkomensgrenzen:

HuishoudenMaximaal inkomen
Alleenstaand€ 15.500
Twee personen€ 26.500
Drie of meer personen€ 33.500

 

Huurbevriezing, categorie 2 hogere huurprijs, maar niet geliberaliseerd huurcontract

Aantal personen op adresKale huur 1 juli 2019 – 30 juni 2020
Maakt niet uitHoger dan € 737,14

 

Voor deze groep zijn de inkomensgrenzen:

HuishoudenInkomen
Alleenstaand€ 15.500 – € 27.000
Twee personen€ 26.500 – € 37.000
Drie of meer personen€ 33.500 – € 43.500

 

Huurverlaging bij huur hoger dan € 737,14, maar niet geliberaliseerd contract, inkomensgrenzen:

HuishoudenInkomen
Alleenstaandtot € 15.500
Twee personentot € 26.500
Drie of meer personentot € 33.500

De huur wordt verlaagd tot onder een rekenhuur van € 737,14.

 

Wat  doen om toch in aanmerking te komen voor de landelijke afspraken?

Vraag uw woningcorporatie vragen om tóch in aanmerking te komen voor de landelijke afspraken. Doe eerst de online check bij de Woonbond om goed na te gaan of er inderdaad kans is op huurverlaging of huurbevriezing op basis van de landelijke afspraken. Hieruit volgt een voorbeeldbrief van de Woonbond. Het kan handig zijn deze aan te passen en in te gaan op uw specifieke situatie of knelpunten. Let goed op de bewijsstukken die meegestuurd moeten worden.

Kent de corporatie de huurbevriezing of verlaging niet toe? Neem dan altijd contact op met !WOON in uw buurt zodat wij dit kunnen bespreken en de redelijkheid kunnen beoordelen. Zo nodig helpen we u verder.

Vragen of hulp nodig?

Neem als u in Amsterdam of Amstelveen woont contact op met  het team van !WOON in uw buurt.

Artikel delen:

!WOON