Zelf doen en bewonersorganisaties

Actieve bewoners

Betrokken bewoners zijn van groot belang voor de stad en de leefbaarheid. Vele mensen zijn actief in hun blok, straat, buurt of in de hele stad. Deze vrijwillige inzet en de initiatieven die hier uit voortkomen zijn van groot nut voor andere bewoners. Het kan gaan om een bewonerscommissie, een Vereniging van Eigenaren, een buurtcomité, een huurdersvereniging, een huurderskoepel, een wooncoöperatie of een andere vorm van bewonersinitiatief.

Huurdersorganisaties

Er bestaan veel verschillende huurdersorganisaties en ze zijn op allerlei verschillende plekken en niveaus actief. Het varieert van een buurtgroep tot de Nederlandse Woonbond en alles wat daartussen zit. Sommigen bestaan tientallen jaren, anderen maar een paar maanden. De overeenkomst is dat het meestal vrijwilligersorganisaties zijn en dat ze allemaal het wonen te belangrijk vinden om over te laten aan de verhuurders en de overheid. Wonen is een eerste levensbehoefte en de belangen van bewoners en huurders zijn het waard om er voor op te komen. In dit onderdeel vindt u een beschrijving van de meest voorkomende bewonersgroepen, wat ze doen, welke wettelijke regels gelden, wat voor ondersteuning er beschikbaar is en hoe u er zelf een kunt oprichten.

Artikel delen:

!WOON