Buurtgroep

Buurtgroepen

Een buurtgroep, de naam zegt het al, is een groep mensen die zich met de buurt bezighoudt. Er zitten meestal bewoners in, maar er kunnen ook ondernemers, instellingen of anderen bij zitten die iets voor hun buurt willen doen. Buurtgroepen zijn er in allerlei soorten en maten. Sommigen alleen voor de eigen straat, anderen voor de buurt en weer anderen voor een hele wijk. Soms organiseren buurtgroepen activiteiten voor de buurt zoals een buurtfeest of een groenplantdag. Maar de meeste buurtgroepen zijn vooral bezig met de leefbaarheid in de buurt. Zij letten bijvoorbeeld op of er afval rondslingert, het groen goed wordt bijgehouden, overlast van spelende kinderen, onveiligheid op straat, of proberen iets te doen tegen verkeersoverlast. Als het nodig is, vraagt de buurtgroep een overleg met de verantwoordelijke instantie.

De buurtschouw

Een goede manier om problemen in de buurt aan te pakken is de buurtschouw. Leden van de buurtgroep (of een bewonerscommissie) maken samen met verschillende instanties een rondwandeling door de buurt en kijken wat er goed en slecht gaat. Geen tekst of verhaal geeft beter aan wat er in een buurt speelt, dan een simpele wandeling waarbij je met eigen ogen ziet hoe de buurt er bij ligt. Omdat de belangrijkste instanties er bij zijn, kunnen meteen afspraken gemaakt worden over wat er aan problemen gedaan wordt.

Instanties die uitgenodigd kunnen worden voor een buurtschouw zijn bijvoorbeeld: de woningbouwcorporatie, de gemeente (het stadsdeel), de buurtconciërge, de politie en het buurtcentrum. Allemaal hebben ze iets te maken met wat er in een buurt gebeurt. Maar elk heeft maar de verantwoordelijkheid voor een klein onderdeel. Door ze allemaal bij elkaar te brengen, voorkomt de buurtgroep dat ze van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Meestal vinden de instanties het de moeite waard om van bewoners te horen wat ze van hun werk vinden en samen met hen de buurt te bekijken.

Ondersteuning

Soms is er een buurtcentrum of wijkopbouworgaan dat buurtgroepen helpt met het organiseren van activiteiten en een plek biedt om bijeenkomsten te houden. In Amsterdam kunt u voor woning gerelateerde activiteiten aankloppen bij de lokale team van !WOON.

Artikel delen:

!WOON