Stedelijke Huurdersvereniging

Stedelijke huurdersvereniging

Stedelijke huurdersverenigingen bundelen de belangen van alle huurders in één gemeente. De gemeente is met de gezamenlijke woningcorporaties verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid. Een sterke stem van de huurders is nodig om invloed te hebben op de beslissingen die de gemeente en corporaties samen nemen. De stedelijke huurdersorganisatie doet vaak mee aan het ‘drie-partijen-overleg’ tussen gemeente, corporaties en bewoners.
De stedelijke huurdersorganisatie is vaak een samenwerkingsverband van allerlei bewonersorganisaties die in de gemeente actief zijn, zoals bewonerscommissies, buurtgrepen en koepels. De activiteiten variëren van overleggen, actievoeren, ondersteunen van bewoners en bewonersorganisaties tot het voeren van juridische procedures.

Stedelijke huurdersorganisatie Amsterdam

Lang niet alle gemeenten kennen een stedelijke huurdersorganisatie, maar in de meeste grote en middelgrote steden is er wel een te vinden. In Amsterdam had tot voor kort Huurdersvereniging Amsterdam deze rol. Deze is echter opgeheven in 2017, momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een nieuwe organisatie.  In Amsterdam zijn er ook lokale huurdersverenigingen actief in een aantal stadsdelen.

!WOON