Prestatieafspraken en Woonvisie

Woonvisie, prestatieafspraken De gemeente is regisseur van het lokale volkshuisvestingsbeleid. Dat beleid kan worden vastgelegd in een woonvisie die kan worden opgevat als een wensenlijstje voor de toekomst. Corporaties moeten bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, huurderskoepels en de woningcorporatie. De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de …

Prestatieafspraken en Woonvisie Lees meer »