Prestatieafspraken en Woonvisie

Woonvisie, prestatieafspraken

De gemeente is regisseur van het lokale volkshuisvestingsbeleid. Dat beleid kan worden vastgelegd in een woonvisie die kan worden opgevat als een wensenlijstje voor de toekomst. Corporaties moeten bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, huurderskoepels en de woningcorporatie. De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Jaarlijks moet de corporatie voor 1 juli haar plannen voor het komende jaar voorleggen en inzicht geven in de financiële mogelijkheden. Als de partijen er niet onderling uitkomen voor eind december, kan ieder van hen het geschil voorleggen aan de Minister die zich daar dan een oordeel over vormt. De Minister monitort de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen. Meer hierover vindt u op de website van het ministerie.

In Amsterdam zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt die samenwerkingsafspraken worden genoemd en waarover u hier meer informatie kunt vinden. Ook in Leiden werden meerjarige afspraken gemaakt.

De prestatieafspraken zijn in Amstedam gemaakt met de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. In Leiden is dat met de Leidse huurdersorganisaties.

Artikel delen:

!WOON