Nieuws

Coöptatie voor woongemeenschappen in verordening

16 juni 2021

In de Huisvestingsverordening 2021 wilde de gemeente coöptatie mogelijk maken voor woongemeenschappen. Dan kunnen woongroepen, geclusterd wonen voor ouderen en beheercoöperaties (bewoners ie het beheer overnemen van de corporatie) zelf een nieuwe bewoner voordragen die past in de groep. De nieuwe huisvestingswet verbiedt echter uitzonderingen. Alle woningen die onder de verordening vallen moeten worden toegewezen […]

> Lees verder

4 tips om de warmte buitenshuis te houden

15 juni 2021

Het is eindelijk mooi weer! Nu is het zaak om te zorgen dat uw woning niet te warm wordt. In de winter bespaart u energie en geld met goede isolatie van uw woning. Maar wist u dat het in de zomer juist beter koel blijft met goede isolatie? Houd dan wel de warmte buiten. Met […]

> Lees verder

“Het gaat echt om de rechten van bewoners”

14 juni 2021

Advocate Karin van Lotringen zet zich in als vrijwilliger op het juridisch spreekuur voor bewoners. “Ik besteed ongeveer één middag per 2 weken aan dit vrijwillige spreekuur van !WOON. Ik ben dan de hele middag hier om vragen van cliënten te beantwoorden. En die zijn vaak door medewerkers van !WOON doorverwezen naar het juridisch spreekuur […]

> Lees verder

Mag een eigenaar zelf een VvE-vergadering organiseren?

11 juni 2021

De Vereniging van Eigenaren (VvE) moet minimaal één keer per jaar vergaderen. Sommige VvE’s vergaderen (veel) vaker, sommige VvE’s vergaderen helemaal niet. Het bestuur bepaalt hoe vaak de leden vergaderen. Toch kunnen de leden (vaker) behoefte hebben aan een vergadering, terwijl het bestuur die behoefte niet heeft. Dit overkwam ook een eigenaar-bewoner in Amsterdam West. […]

> Lees verder

Zahra is vrijwilliger op spreekuur woning zoeken

10 juni 2021

Zahra (22 jaar) is tweedejaars studente aan de Hogeschool van Amsterdam. Via haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening kwam zij voor vrijwilligerswerk terecht bij !WOON. “Vanuit mijn opleiding moest ik dit studiejaar 56 uur vrijwilligerswerk doen. Ik heb toen via Linkedin iemand benaderd die bij Stichting !Woon werkt. En zo ben ik aan mijn vrijwilligerswerk gekomen.” […]

> Lees verder

Wat doen jullie precies in de ontwikkelbuurten?

03 juni 2021

Ons Team Ontwikkelbuurten werkt in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Regelmatig krijgen wij de vraag wat onze ondersteuning precies inhoudt. Dat kan heel verschillend zijn, van advies tot praktische ondersteuning. Juist omdat we maatwerk leveren en een breed aanbod aan adviezen, praktische hulp en trainingen voor bewoners bieden, is het lastig dit in één zin […]

> Lees verder

Verslag van onze activiteiten en resultaten over 2020

02 juni 2021

Zelden hebben we over zo’n bijzonder jaar verslag gedaan over onze activiteiten. En nooit was ‘thuis’ zo belangrijk voor ons allemaal. Niet eerder brachten zoveel mensen zoveel tijd thuis door, om te werken, te studeren en soms ook nog kinderen les te geven. Dat gold voor onze eigen medewerkers, maar uiteraard ook voor al die […]

> Lees verder

Verlossing nabij voor Betty’s hittewoning in Amsterdam

01 juni 2021

Na jaren van onderzoek en overleg is er goed nieuws voor Betty en medebewoners in nieuwbouwcomplex Costa Rica op de Klapmutsenveem. In deze video vertelt huurder Betty welke stappen zij ondernam om tot een oplossing te komen voor de veel te hoge temperatuur in haar woning. Al snel toen Betty en haar man vijf jaar […]

> Lees verder

Project engineer doet vrijwilligerswerk als energiecoach

31 mei 2021

Arthur uit de Amsterdamse Rivierenbuurt is Energiecoach. Hij doet dit vrijwilligerswerk naast zijn baan als project engineer bij een architectenbureau. Hij vertelt in dit interview hoe hij het vindt, hoe de bewoners reageren en waarom hij op deze manier zijn steentje bijdraagt. Zo krijg je een indruk van wie jij als Energiecoach op bezoek zou […]

> Lees verder

Waarom een huishoudelijk reglement voor de VvE?

28 mei 2021

In de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement staan regels voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het huishoudelijk reglement, dat ook regels bevat, is een aanvulling op die regels. De vergadering, dat zijn u en uw buren, bepaalt wat er in het huishoudelijk reglement staat. De vergadering mag het huishoudelijk reglement ook wijzigen. In het […]

> Lees verder

!WOON