Onderhoud in de VvE – MJOP

Het uitgangspunt bij een VvE  is dat alle eigenaren samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw. In iedere splitsingsakte en -reglement is een opsomming gemaakt van alle gemeenschappelijke delen en zaken van het pand. Voor deze delen en zaken is de VvE (en daarmee alle eigenaren samen) verantwoordelijk.

Een belangrijke kostenpost voor de VvE is het (toekomstige) onderhoud. Hier hoort een VvE jaarlijks voor te sparen. Op deze pagina tref je informatie aan over de verschillen tussen de gemeenschappelijke en privé delen. Daarnaast leggen we uit wat het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) inhoudt en welke regels er (gaan) gelden voor het verplichte reservefonds. We besteden ook aandacht aan verduurzaming door middel van een zogenaamd Groen MJOP.

Artikel delen:

!WOON