Huurtoeslag en Woonkostentoeslag

Als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan huur, dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag. De aanvraag en uitbetaling loopt via de Belastingdienst.

Wanneer komt U in aanmerking voor huurtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • U moet 18 jaar of ouder zijn (of minderjarig en getrouwd).
  • U (en uw eventuele medebewoners) hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een verblijfsvergunning met recht op sociale voorzieningen.
  • Iedereen die bij u woont staat ingeschreven bij de gemeente op het adres waarvoor u toeslag aanvraagt.
  • U huurt een zelfstandige woning (woonruimte met een eigen toegangsdeur, toilet en keuken)
  • De “rekenhuur” moet tussen de volgende grenzen liggen:

Tabel huurgrenzen 2023

onder 23
(zonder kind)
23 t/m 64 jaar
(en onder 23 met kind of
onder 23 en gehandicapt)
65+
Minimale huur€ 225,54€ 225.54€ 223,72 / 222,91
Maximale huur€ 452,20€ 808,06€ 808,06

Let op, het gaat hier om de “rekenhuur”. De rekenhuur is de kale huurprijs (of de als dat lager is, de maximale huurprijs) waar soms nog een deel van de servicekosten bij op worden geteld. Zie verder het kopje “rekenhuur” verder op de pagina
.

 • Bovendien, als u op dit moment al huurtoeslag ontvangt, en als uw rekenhuur door de huurverhoging boven de huurgrens uit zou schieten, dan behoudt u wel het recht op huurtoeslag.
 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn:

  Tabel maximaal inkomen 2023

  Nog geen AOWAOW *
  u woont alleen€ 19.375€ 20.500
  u heeft medebewoners€ 25.225€ 27.275

  Om als ouderenhuishouden te worden aangemerkt, moet u op 1 januari recht hebben op AOW. Woont u niet alleen, dan moet de meest verdienende  persoon op 1 januari in aanmerking komen voor AOW.

 • Als u vermogen heeft moet dit onder het heffingsvrije vermogen liggen. Onder bepaalde omstandigheden gelden hierop uitzonderingen.

Huur nu hoger dan € 808,06 en afwijzing huurtoeslag?

Door de huurverhoging kan een eerst gereguleerde huurprijs boven de huurtoeslaggrens stijgen. Wie door daling van het inkomen alsnog huurtoeslag nodig heeft, kan dan afgewezen worden. Onder bepaalde voorwaarden is huurverlaging mogelijk en dan heeft u wel recht op huurtoeslag. Neemt u als u in Amsterdam woont vooral contact met ons op zodat een van onze specialisten naar uw situatie kan kijken.

Hoe kunt u Huurtoeslag aanvragen?

Denkt u recht te hebben op huurtoeslag? Dan kunt u op twee manieren huurtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen: elektronisch of op papier.

De snelste en makkelijkste manier is huurtoeslag direct elektronisch aan te vragen. Dit kan door het downloaden van het aanvraagprogramma via de website www.toeslagen.nl.
U kunt ook een aanvraagformulier opvragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Houd dan uw sofi-nummer wel bij de hand.

Wijzigingen meteen doorgeven

De huurtoeslag wordt berekend over uw huidige inkomen. Als uw inkomen in de loop van het jaar wijzigt, dan moet u dit direct aan de belastingdienst doorgeven. De huurtoeslag wordt dan vanaf de volgende maand automatisch aangepast. Let goed op. Geeft u eventuele wijzigingen niet meteen door dan loopt u het risico dat u achteraf geld moet terugbetalen.

U kunt alles uitgebreid nalezen op www.toeslagen.nl. Daar kunt u ook zelf berekenen of u recht heeft op huurtoeslag.

Rekenhuur

Om te berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en om de hoogte te bepalen wordt uitgegaan van het begrip “rekenhuur”.

De rekenhuur is de kale huurprijs (of als de betaalde kale huur boven de maximale huur ligt, dan de maximale huur volgens de puntentelling) met daarbij eventueel opgeteld alleen de volgende servicekosten (tot maximaal € 12,- per post):

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • huismeesterkosten
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per rubriek kunt u maximaal € 12 bij de huurprijs optellen, ook als u meer betaalt. Alleen deze vier servicekosten worden meegerekend voor de rekenhuur. Eventuele andere servicekosten worden dus niet mee berekend voor de rekenhuur.

Let op!
Als uw kale huur onder de huurgrens ligt, maar uw rekenhuur boven de huurgrens, dan komt u in principe niet in aanmerking voor huurtoeslag. Let dus goed op welke servicekosten u eventueel mee moet tellen.

Rekenvoorbeeld 1

 • Een woning van 87 punten met een kale huur van € 500
  (maximale huur voor 87 punten is € 501,54 per 1 juli 2023 dus huurprijs is niet te hoog)
 • € 10 servicekosten voor dienst- en recreatieruimten
 • € 4 servicekosten voor ramen wassen (telt niet voor de rekenhuur).
 • Dan is de rekenhuur € 500 (kale huur) +  € 10 (dienst- en recreatieruimten) =  € 510
Rekenvoorbeeld 2

 • Een woning van 87 punten met een kale huur van € 650
  (maximale huur voor 87 punten is € 501,14 per 1 juli 2023, maar die was € 455,94 per 1 juli 2022)
 • € 15 huismeesterkosten.
 • Dan is de rekenhuur € 455,94 (maximale huur bij 110 punten, peil 1-7-2022)
  + € 12 huismeesterkosten (nooit meer dan € 12) = € 467,94

In dit voorbeeld is de betaalde huur hoger dan de maximale huur. De huur is dus te hoog.
Dat betekent dat de huurtoeslag wordt berekend over de maximale huur en dat u huurverlaging kunt voorstellen.

Voor meer informatie, zie de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Daar kunt u ook een proefberekening maken om te kijken of u aanmerking komt voor huurtoeslag.

Woonkostentoeslag

Komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag maar hebt u toch hoge woonlasten ten opzichte van uw inkomen? Informeert u dan naar de mogelijkheid om een woonkostentoeslag te ontvangen.

Woonkostentoeslag is een regeling in het kader van de bijzondere bijstand. Deze wordt uitgevoerd door de DWI  of het CWI. (Dienst Werk en Inkomen/Centrum voor Werk en Inkomen) in uw gemeente. U hoeft niet per se een bijstandsuitkering te hebben. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen.

 

   Woonkostentoeslag in Amsterdam

In Amsterdam kunt u voor woonkostentoeslag informeren bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON