Energie besparen

De kosten voor gas en elektriciteit kunnen flink oplopen. Energie besparen is dus goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu en het comfort van je woning. Wil je ook energie besparen? !WOON informeert graag en biedt zo nodig ondersteuning wanneer je ermee aan de slag wilt gaan. Zie het aanbod in onze energiefolder.

Eigenaar-bewoners profiteren direct zelf van investeringen in energiebesparing in de eigen woning of samen met de VvE. De energiekosten dalen en de investeringen hebben in het algemeen een gunstige invloed op de toekomstige verkoopwaarde van de woning.

Huurders kunnen zelf aan de slag met eenvoudige maatregelen in de woning. Ingrijpender maatregelen kunnen alleen in overleg met de verhuurder worden genomen. Huurder en verhuurder kunnen hierover onderling afspraken maken en er mag een redelijke huurverhoging tegenover staan.  Dankzij de lagere stookkosten gaan de maandelijkse woonlasten meestal toch omlaag. Als de huurder een redelijk voorstel tot energieverbetering doet met een redelijke huurverhoging is de verhuurder verplicht mee te werken. Doorgaans verdient de verhuurder de investering binnen enkele jaren terug. Verhuurders hebben ook belang bij het energiezuinig maken omdat sinds 2012 de huurprijs mede afhankelijk is van het energielabel van een woning.

!WOON