Verbouwen met de VvE

De wet bepaalt dat iedere appartementseigenaar zonder toestemming van de VvE in zijn eigen woning veranderingen mag aanbrengen. Maar let op, van deze wettelijke regeling mag in het splitsingsreglement worden afgeweken en dat komt vaak voor. Ook zijn er in het splitsingsreglement regels opgenomen over verbouwingen aan gemeenschappelijke delen, zoals het aanleggen van een dakterras of het realiseren van een uitbouw.

In vrijwel alle splitsingsreglementen is bepaald dat toestemming van de vergadering nodig is om een op-, aan-of onderbouw te maken. Om een verbouwing te realiseren en toestemming te verkrijgen moet allereerst bepaald worden of hetgeen dat wordt verbouwd gemeenschappelijk of privé is. Toestemming wordt in de praktijk makkelijker gegeven voor verbouwingen binnen de grenzen van het privégedeelte dan voor verbouwingen aan gemeenschappelijke delen. Aan de toestemming mag de vergadering voorwaarden stellen, bijvoorbeeld over het materiaal dat wordt gebruikt. Ook komt het in de praktijk voor dat de eigenaar een gebruiksovereenkomst moet tekenen over het gebruik, onderhoud en reparatie.

Voor een wijziging in een privé gedeelte is niet altijd een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk. Vindt de wijziging plaats in een gemeenschappelijk deel van het pand, dan kan het noodzakelijk zijn om de splitsingsakte aan te passen. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit nodig is als is er sprake van een structurele verandering die gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van de eigena(a)r(en).

Artikel delen:

!WOON