WOZ waarde en de huurprijs

De WOZ-waarde is de door de gemeente getaxeerde waarde van uw woning. Deze waarde bepaalt voor huurders een deel van de maximale huurprijs. Voor eigenaren bepaalt de waarde de hoogte van de onroerend zaak belasting (OZB) en het huurwaardeforfait.

Alle huishoudens ontvangen elk jaar in februari of maart een WOZ beschikking van de gemeente. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken, een lagere waarde kan gunstig zijn voor uw huur of belasting. Of dat zin heeft hangt af van de volgende zaken.

  1. Uw huidige huurprijs in verhouding tot de maximale huurprijs
    Met onze digitale puntentelling kunt u uitrekenen wat de maximale huurprijs voor uw woning is. Ligt uw huidige huurprijs in de buurt van het maximum, dan  kan bezwaar tegen de WOZ beschikking zin hebben. De WOZ waarde bepaalt namelijk een flink deel  van de maximale huurprijs. Als het bezwaar leidt tot een lagere WOZ waarde, dan daalt daarmee de maximale huurprijs van uw woning. Mogelijk heeft u dan recht op huurverlaging. (Als blijkt dat u meer betaalt dan de maximale huur, dan kunt u nu al huurverlaging aanvragen.)
  2. De jaarlijkse huurverhoging
    Ieder jaar stelt de regering de regels voor de huurverhoging vast.  Verhuurders hebben ruimte om verschillende verhogingen te vragen, als het geheel van verhogingen maar binnen een bepaalde grens blijft. Het kan zijn dat een verhuurder extra huurverhoging vraagt aan huurders die niet de maximale huurprijs volgens de puntentelling betalen. Een lagere WOZ – dus een lager maximum – kan dan en een lager percentage huurverhoging betekenen.

WOZ waarde in een aantal gevallen maximaal 33% van de puntentelling

Bij veel woningen in Amsterdam, Amstelveen en ook Haarlem bepaalt de WOZ waarde tot wel 50% van de maximale huurprijs. Deze woningen kunnen daardoor bij nieuwe verhuur meestal geliberaliseerd verhuurd worden. Dan geldt geen maximum. De huren zijn hierdoor enorm gestegen. Per 1 mei 2022 is in een aantal gevallen die waarde afgetopt tot maximaal 33% van het totaal. De woning moet dan zonder deze aftopping 142 punten of meer hebben en het mag niet gaan om een woonruimte met minder dan 40 vierkante meter die is opgeleverd tussen 2018 en 2022. Onze online puntentelling past deze aftopping van de WOZ waarde automatisch toe als deze van toepassing is.

Maak nu een puntentelling

WOZ kengetallen per 1 juli 2022

Elk jaar past de minister de kengetallen voor de WOZ waarde in de puntentelling aan. Per 1 juli 2022 telt voor elke € 12.090 van WOZ-waarde 1 punt.
V
erder is er een factor voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte van de onderdelen 1 en 2:
Voor kleine woningen (<40 m²) gebouwd in 2018, 2019,
2020, 2021 of 2022 en gelegen in een gemeente
vermeld in bijlage III van het Besluit huurprijzen
woonruimte (regio’s Amsterdam en Utrecht): per € 80
1 punt
Voor overige woningen: per € 189
telt 1 punt

Deze kengetallen zijn verwerkt in onze online puntentelling.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking kan binnen 6 weken na de dagtekening. Hiervoor is een standaard WOZ bezwaarformulier beschikbaar en het kan in elk geval in Amsterdam ook digitaal.

In Amsterdam, Amstelveen en Haarlem kunnen de teams van !WOON u nader informeren en adviseren over het effect van de WOZ waarde op uw huurprijs en het maken van bezwaar.

Achtergronden en mogelijke bezwaren tegen de WOZ:

Artikel delen:

!WOON