Ruim baan voor wooncoöperaties in Amsterdam

Amsterdam geeft huurders ruim baan om verenigd in een wooncoöperatie zélf hun huis te bouwen en beheren. Zo hebben huurders die huren van de coöperatie volledige zeggenschap over hun woning, in plaats van vastgoedpartijen.

De gemeente Amsterdam ziet het aantal wooncoöperaties in de stad graag flink stijgen de komende jaren. Over vijfentwintig jaar moet 10% van alle Amsterdamse huizen ondergebracht zijn bij een wooncoöperatie, tegen 2045 moeten dit 40.000 woningen zijn. De gemeente geeft hiervoor nieuwbouwkavels vrij, en er is een leenfonds van 50 miljoen euro.

13 locaties

In 2020  zijn in Amsterdam 13 nieuwbouwlocaties aangewezen waarop wooncoöperaties kunnen gaan bouwen. De komende twee jaar wordt er gebouwd op kavels op Centrumeiland, Ringspoorzone Noord, Elzenhagen Zuid, het Havenstraatterrein en het August Allebéplein. Binnen 3 tot 4 jaar komen kavels beschikbaar in de Jacob Geelbuurt, Sluisbuurt, Dijkgraafplein, Amstelkwartier, Vreeswijkpad en de Kompaslocatie-Waterlandpleinbuurt.

Een lening

Amsterdam experimenteert al langer met zelfbouw en zelfbeheer om huurders zo meer zeggenschap te geven over hun woning. Uit eerdere pilots bleek dat het voor startende wooncoöperaties niet eenvoudig is om de financiering rond te krijgen. Coöperaties kunnen namelijk niet zoals particuliere huiseigenaren alles lenen bij de bank en de rente aftrekken. Daarom is er nu een gemeentelijk leenfonds van 50 miljoen euro. Wooncoöperaties kunnen nu naast de financiering door de bank en eigen inbreng, tegen bepaalde voorwaarden geld lenen. Het is de bedoeling dat de lening na 10 tot 15 jaar wordt terugbetaald.

Meer weten?

Lees hier meer over de nieuwbouwlocaties (met kavelkaart).

Lees hier meer over de gemeentelijke financieringsregeling.

 

Waarmee kan WOON mij helpen?

!WOON