Huurverhoging in 2022, hoe zit dat?

Huurverhoging in procenten of met een vast bedrag

Dit jaar gaan op 1 juli gaan bijna alle huren omhoog. Mensen met een hoger inkomen kunnen een flinke verhoging verwachten, van €50 tot wel €100 per maand. Wie een huurprijs onder de € 300 heeft kan een huurverhoging van €25 per maand tegemoet zien. De extra lasten komen bovenop de voor velen tegenvallende afrekening voor de energiekosten.

Voor de meeste huurders maximaal2,3 %
Maximale verhoging voor kamers en woonwagens2,3 %
Stijging maximale huren (puntprijs)2,7 %
Geliberaliseerde huurcontracten3,3 %
Huurprijs onder de € 300 per maand€   25
Bruto inkomen boven € 47.948 (€ 55.486 meerpersoons) *€   50
Bruto inkomen boven € 56.627 (€ 75.369 meerpersoons) *€ 100

* De huurprijs van een niet geliberaliseerd contract mag door de huurverhoging niet boven het maximum volgens de punten uitkomen

Index in huurcontract?

Bevat uw huurcontract een indexcijfer dan geldt dat. Meestal is dat de inflatie, dit jaar 2,3%. De meeste niet geliberaliseerde contracten hebben geen index en dan stelt het Rijk de percentages vast.

Geliberaliseerd contract? Maximaal 3,3% verhoging

Bij huren boven de € 750 is vaak sprake van een geliberaliseerd contract. De normale regels voor huurprijzen gelden dan niet. Wel is er tot 1 mei 2024 een beperking op grond van de Wet Maximering Huurprijsverhogingen. Voor deze sector geldt in die periode een maximale huurverhoging van inflatie + 1%. Voor 2022 is de maximale verhoging daarmee 3,3%. Als het contract een inflatie index heeft dan geldt dat percentage (2,3%).  Bij een geschil over de verhoging kan ook de huurder met een geliberaliseerd contract binnen vier maanden na de ingangsdatum van de verhoging de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

WOZ in puntentelling beperkt in aantal gevallen

Per 1 mei 2022 is de WOZ waarde in de puntentelling in een aantal gevallen beperkt tot maximaal 33% van het totaal. Dat kan effect hebben op de huurverhoging. De huur mag immers niet boven het maximum uitkomen. Maak bij twijfel vooral een puntentelling (zie hieronder).

Bezwaar maken

Het voorstel van de verhuurder is niet altijd terecht. Een verkeerd voorstel, gebrekkig onderhoud of een daling van inkomen kunnen reden zijn voor een lagere of geen verhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging per 1 juli. Controleer vooral ook de servicekosten, want teveel betaald voorschot kunt u terugvragen.

Huurverhogingcheck 2022

Met de huurverhogingcheck (een aantal korte vragen) weet u in ± 5 minuten waar u aan toe bent. Deze check geldt alleen voor zelfstandige woonruimte.
[hvhcheck2022]

Contact

In Amsterdam helpt !WOON met al uw vragen over huurverhoging en alle andere vragen over huren en wonen. Kijk hier voor het contactformulier, telefoonnummer en onze spreekuren.

Huurverhoging – regels en bezwaar

Artikel delen:

!WOON