Korte geschiedenis

Een korte geschiedenis

Amsterdam kent een lange geschiedenis van actieve bewoners en organisaties, ook op de altijd gespannen woningmarkt. In 1988 werd het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) opgericht als fusie tussen zeven organisaties: het Overleg Bundeling Akties Stadsvernieuwing Amsterdam (OBASA), de Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH), de Stichting Stedelijk Overleg Stuurgroep tegen de Woningnood, de Vereniging Behoud door Onderhoud (VBDO), de Vereniging Amsterdams Netwerk Vrouwen Bouwen en Wonen, het Amsterdams Woonwagenwerk (AW) en het Steunpunt Huisvesting Buitenlanders (SHB). Doel was het bevorderen, ondersteunen en pleitbezorgen van de belangen van alle bewoners(organisaties) en woningzoekenden in Amsterdam. Bewoners in de wijken, bewonerscommissies, huurderskoepels en woonwagencentra werden ondersteund bij goed wonen en belangenvertegenwoordiging. Het ASW deed dit onder meer door middel van bijeenkomsten, cursussen en de uitgave van voorlichtingsmateriaal. Sinds de oprichting van Huurdersvereniging Amsterdam in 1999 was het terrein van de belangenbehartiging van huurders op stedelijk niveau niet langer de verantwoordelijkheid van het ASW. De organisatie levert wel belangrijke signalen over ontwikkelingen op de woningmarkt.

Van ASW en huurteams naar Wijksteunpunten Wonen naar !WOON

In 1997 kwamen de Huurteams tot stand om huurders in alle wijken van Amsterdam te adviseren en te helpen over huurprijs, servicekosten en onderhoud. In 2006 werden de huurteams uitgebreid met ondersteuning van bewoners die te maken krijgen met renovatie of sloop en ontstonden de Wijksteunpunten Wonen. In 2017 zijn het ASW en de Wijksteunpunten samengegaan in !WOON en wordt ook advies en ondersteuning geboden aan eigenaar bewoners en kleine VvE’s.

Artikel delen:

!WOON