Zonne-energie voor huurders

Huurders hebben steeds vaker interesse in zonnepanelen, en er zijn steeds meer mogelijkheden om dit te realiseren.

Zelf investeren

Net zoals je als huurder een bad in je badkamer wil plaatsen of een wandje weghalen, kun je de woning verbeteren door zonnepanelen. Dit kan eigenlijk alleen als het dak alleen boven jouw woning gelegen is en er geen andere woningen onder liggen. Het zal dan meestal gaan om een eengezins/rijtjeswoning. Zonnepanelen kun je dan beschouwen als een ZAV-aanvraag (Zelf aangebrachte verbeteringen). Hiervoor heb je toestemming van de verhuurder nodig, omdat het dak eigendom van de verhuurder is. Lees hier meer over de ZAV-aanvraag.

Afhankelijk van de concrete situatie ter plaatse zal er wel of geen toestemming verleend worden. Mogelijke redenen voor het weigeren van toestemming zijn bijvoorbeeld  als er toch een leiding door woningen van andere bewoners aangelegd moet worden, of als het dak binnenkort onderhouden moet worden. In een gemengde VvE met zowel huur- als koopwoningen is de VvE eigenaar van het dak en zal een verzoek via de verhuurder aan de VvE gedaan moeten worden.

Er zijn corporaties die op hun website criteria publiceren waaraan je moet voldoen als huurder die een PV systeem wil plaatsen. Deze informatie wordt nogal eens vernieuwd, hou daarom de website van de corporatie in de gaten.

Voorbeelden: Eigen Haard en Stadgenoot.

Aanbod van de verhuurder

Verschillende woning corporaties bieden zonnepanelen aan huurders aan. In Amsterdam is dat bijvoorbeeld Eigen Haard via Huur de Zon en in Hoofddorp biedt Ymere via Tegenstroom zonnepanelen aan huurders. Via de ‘webwinkel’ kunnen huurders van Ymere ook woningverbeteringen waaronder zonnepanelen (indien mogelijk op het gebouw) ‘bestellen’.

Verhuurders kunnen een aanbod direct doen, of regelen dit via een externe partij. Het is belangrijk op de volgende punten te letten:

  • Betalen van een extra bedrag in de huur betekent dat een huurverhoging ook over dit bedrag berekend kan worden. Wel kun je eventueel huurtoeslag over het extra bedrag krijgen
  • Betalen van een aparte bijdrage via servicekosten: let op de grondslag waarop het bedrag gebaseerd is (afschrijving van de investering of prijsindex van energieprijzen) en of er jaarlijks een prijsaanpassing wordt gedaan of niet.

De Huurcommissie heeft een nieuwe servicekosten-regel voor ‘roerende’ (losliggende) zonnepanelen opgesteld.

Kijk op de website van jouw verhuurder of er aanbod voor zonnepanelen beschikbaar is of komt.

Let op de energieprestatie-index

Als je als huurder zonnepanelen hebt, dan kan het zijn dat hierdoor de Energie-Index van de woning verbetert. Wordt er een nieuwe opname gedaan en gaat de Energie-Index verder omlaag doordat er zonnepanelen aanwezig zijn, dan kan het gebeuren dat de woningwaardering hierdoor hoger wordt. Als je als huurder zelf betaalt voor de panelen (omdat je zelf geïnvesteerd hebt OF omdat je er een bedrag voor betaalt in de huur of servicekosten) dan is het niet redelijk dat de huurprijs op basis van die hogere woningwaardering bepaald wordt. Meestal maakt dit geen verschil zolang je in de woning woont, maar bij verhuizing naar een woning met zonnepanelen is het opletten. Eigen Haard heeft met de huurderskoepel afgesproken dat de woningwaardering in hun systeem ongewijzigd blijft als de huurder er voor betaalt.

De gemeente Amsterdam geeft op haar website www.amsterdam.nl/zon uitvoerige informatie voor huurders die aan de slag willen met zonnepanelen.

Samen aan de slag

Veel verhuurders zijn niet snel bereid om op een verzoek van huurders voor zonne-energie in te gaan. Het helpt als je samen met je buren optrekt. Vraag eens rond wie er ook belangstelling heeft om zonne-panelen te kopen of te huren. Als je een groepje enthousiaste buren (dat kunnen huurders maar ook kopers in een gemengde VvE) bij elkaar hebt kun je bij het !WOON team in je stadsdeel advies vragen om een gesprek met de verhuurder voor te bereiden.

!WOON