Nieuwe huurwoning

Goed nieuws; u heeft nieuwe woonruimte gevonden en gaat binnenkort het contract ondertekenen. Gefeliciteerd. Hou wel rekening met de volgende zaken. Vaak heeft u een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig en het is goed te controleren wat er precies in het huurcontract staat dat u ondertekent en welke rechten gelden. Ook het aanvragen van eventuele huurtoeslag moet u zo snel mogelijk regelen.

Legale verhuur

Zorg dat u zeker weet dat degene die de woning aanbiedt ook de legale verhuurder is. Bij een woningcorporatie is dit altijd duidelijk. Zij bieden woningen via de officiële weg aan en u tekent het contract op kantoor. Ook bij een grote of bekende makelaar mag u er vanuit gaan dat de woning legaal wordt aangeboden.

Bij twijfel kunt u bij het kadaster opvragen wie de eigenaar is van het pand. Een uittreksel bij het kadaster kost een paar euro. Ook kan de gemeente u vaak vertellen of een woning legaal wordt verhuurd of niet, dit is gratis.

Tijdelijke contracten

Het is mogelijk om een woning met een tijdelijk contract te verhuren. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, elk met eigen regelingen en bepalingen voor huurder en verhuurder. De feitelijke situatie en wat in de wet staat is bepalend. Alleen het woordje ‘tijdelijk’ boven een contract is niet voldoende. Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk andere contractsvormen aan te bieden, zoals een tijdelijk contract voor twee jaar. Als u een tijdelijk contract wordt aangeboden zie dan de pagina over contracten.

Contractsduur

Vrijwel alle huurcontracten werden tot voor kort voor 1 jaar afgesloten. Na het eerste jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd. Een veel gehoord misverstand is dat het om een tijdelijk contract van 1 jaar gaat waarbij de huurder moet hopen dat het contract na 1 jaar wordt verlengd. Dit is niet juist. Het betekent precies het tegenovergestelde. Het gaat hier om een ingewikkelde juridische formulering die niets anders betekent dan dat u de woning tenminste 1 jaar moet huren. Met andere woorden u heeft een vast contract en u kunt het eerste jaar niet opzeggen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat de verhuurder om de paar maanden weer een nieuwe huurder moet vinden. Overigens kunt u toch wel opzeggen in deze eerste periode als u een dringende reden heeft, zie Einde huur, zelf opzeggen.

Huurprijs en servicekosten

U bent vast blij met een nieuwe woning. Toch betaalt u liever niet teveel. U kunt de huurprijs laten toetsen binnen zes maanden na ingang van het contract. Kijk vooral wat uw rechten zijn en maak er gebruik van, want dat kan u veel geld schelen. Lees onze pagina’s over huurprijzen en servicekosten.

Algemene voorwaarden

In veel huurcontracten wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Dit mag. Maar de verhuurder moet de algemene voorwaarden dan wel aan u geven bij het tekenen van het contract, of u vertellen waar u de algemene voorwaarden kunt inzien. Als dit niet gebeurt, zijn de algemene voorwaarden niet geldig.

Kosten bij het contract

Op de pagina ‘Start huur, waar op letten’  bespreken we de mogelijke kosten die u betaalt bij afsluiten van een contract (borg, bemiddeling, contractskosten, overnamekosten) , de opnamestaat, zelf klussen en de inschrijving in het bevolkingsregister.

Artikel delen:

!WOON