Huurverlaging aanvragen

Huurverlaging aanvragen

Als de huur te hoog is, vraag dan snel huurverlaging aan. Dat kan als:

 • De huurprijs boven het wettelijk maximum ligt (zie puntentelling) niet geliberaliseerd is
 • Bij ernstige gebreken (onderhoudsprocedure via de Huurcommissie als de huurprijs niet geliberaliseerd is, anders via procedure bij de kantonrechter)
 • Alle nieuwe huurders kunnen binnen 6 maanden na aanvang van het huurcontract de huurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Is de huur te hoog en komt de telling onder de liberalisatiegrens dan gaat de huurprijs met terugwerkende kracht omlaag tot de ingangsdatum van het contract. Bij tijdelijke huurcontracten tot 2 jaar kan deze toetsing ook na afloop van het contract.
 • Wie huurt van een woningcorporaties met een te hoge huur in verhouding tot het inkomen heeft in 2021 eenmalig recht op een (permanente) huurverlaging.

Toetsen huurprijs: nieuwe huurders

Tot 6 maanden na ingang van het huurcontract kan de Huurcommissie de huurprijs toetsen. Elke nieuwe huurder zou dit voor de zekerheid moeten doen. Voor €25 weet u of de huur klopt. Zo niet dan volgt huurverlaging vanaf de ingangsdatum van het contract en krijgt u de €25 terug. De huurverlaging gaat dan in vanaf de ingangsdatum van het huurcontract. Bij tijdelijke huurcontracten tot 2 jaar kan deze toetsing ook na afloop van het contract (en een verlaging geldt ook dan vanaf de ingangsdatum van het contract).

Het verzoek kunt u digitaal indienen of u kunt het formulier downloaden en opsturen.  Noteer ook alle onderhoudsgebreken op het formulier. Dat kan leiden tot een tijdelijk lagere huurprijs totdat de gebreken verholpen zijn, de onderhoudsprocedure wordt dan bij de toetsing automatisch meegenomen.

Hoe vraagt u huurverlaging aan ?

U heeft nodig:

 1. Voorstel huurverlaging aan de verhuurder (pdf-document, in Amsterdam ook verkrijgbaar bij kantoren van !WOON.
 2. Een puntentelling voor uw woning of kamer. U kunt deze zelf uitrekenen en printen met onze digitale puntentelling.
 3. Verzoekschrift aan de Huurcommissie . U kunt dit online indienen bij de Huurcommissie. Of u kunt het formulier verzoekschrift huurverlaging uitprinten, met de hand invullen en per post opsturen. (verkrijgbaar bij !WOON).
 • Vul het voorstel huurverlaging en de puntentelling in.
 • Zet op het voorstel en de puntentelling een ingangsdatum die twee maanden na indiening van het voorstel ligt (dat schrijft de wet voor). Stuut het voorstel aan de huisbaas. Kopieën bewaart u zelf.
 • Als de verhuurder niet snel akkoord gaat of reageert, dan stuurt u het derde formulier, het verzoekschrift, aan de Huurcommissie . Dit kan tot uiterlijk 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum!! Vul onder aan de datum in, zet uw handtekening en bewaar een kopie.
 • Stuur ook de kopieën van het voorstel en de puntentelling mee. Heeft u een reactie van de huisbaas gekregen, dan stuurt u daar ook een kopie van mee.
 • Blijf voorlopig de oude/huidige huur betalen. Zolang er geen definitieve uitspraak van de Huurcommissie ligt, verandert uw huur niet.
 • De verdere procedure is gelijk aan die bij het bezwaar tegen de huurverhoging

Artikel delen:

!WOON