Onderhoud en gebreken

Gebreken aan een woning zijn vervelend en u als bewoner wilt ze graag zo snel mogelijk verholpen hebben. Gelukkig zijn daar mogelijkheden voor.

U bent huurder

In een huurwoning zijn kleine dagelijkse reparaties voor de huurder, alle andere gebreken zijn voor de verhuurder. De klachten moeten door de huurder gemeld worden, graag schriftelijk of per mail (formulier). Bewaar een bewijs, want dat kan nodig zijn als er een discussie ontstaat. Verhelpt de verhuurder de gebreken niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden daar iets aan te doen. Wat het meest geschikt is hangt af van de ernst van het gebrek, wat de oorzaak is en of het gemakkelijk te verhelpen is. Verschillende mogelijkheden zijn:

  • Een brief van een instantie (zoals !WOON) kan alsnog leiden tot herstel
  • U kunt de zaak voorleggen aan de Huurcommissie via een onderhoudsprocedure
  • U kunt naar naar de kantonrechter
  • U kunt bij ernstige gebreken en zeker bij gevaar de gemeente inschakelen (Bouw en Woningtoezicht)

We zien vaak dat de huurder zelf een gebrek heeft gemeld, maar geen reactie kreeg. Soms helpt dan een brief van !WOON. Als dat niet helpt kan de Huurcommissie de huur tijdelijk verlagen tot 40% of soms zelfs tot 20% van de betaalde huurprijs. Als de gebreken verholpen zijn kan de huur weer terug naar het oude niveau. Dit is bedoeld – en werkt vaak ook heel goed – als stimulans voor de verhuurder. Wachten kost hem immers geld en de reparatie moet toch gebeuren, dus vaak leidt de eerste stap in deze simpele procedure al tot succes.

Bij spoed kan de rechter helpen

Een uitspraak bij de Huurcommissie duurt vaak ruim zes maanden en dan krijgt u geld terug, maar is het gebrek nog niet hersteld. Daarom is het bij spoed (lekkage) of ernstige gebreken soms beter gelijk naar de kantonrechter te gaan. In Amsterdam kan het Emil Blaauw Fonds zorgen dat huurders geen risico lopen in deze procedure. De rechter kan de verhuurder opdragen het gebrek te verhelpen, op straffe van een dwangsom voor elke dag dat hij in gebreke blijft. Soms vraagt een huurder een machtiging om het gebrek zelf te laten verhelpen, door een eigen aannemer. De kosten kunnen dan verhaald worden op de verhuurder. Dat kan wel discussies opleveren over de ernst of de oorzaak van het gebrek, of wat de beste oplossing is. Soms is het daarom bij een ernstig gebrek makkelijker om de gemeente te vragen. zij hebben de wettelijke taak om toe te zien op de veiligheid van woningen en bewoners en kunnen de eigenaar een last onder dwangsom of een boete opleggen als hij in gebreke blijft.

U bent eigenaar bewoner

Sommige gebreken kunt u zelf (laten) verhelpen. Voor andere hebt u medewerking of instemming van de Vereniging van Eigenaren nodig. Dat geldt zeker als het gaat om gebreken aan het casco van het pand. Een punt van discussie kan zijn wie de rekening betaalt en dat geldt zeker als er ook een andere VvE bij betrokken is (het pand van de buren bijvoorbeeld). Zie onze pagina verhelpen gebreken bij een koopwoning.

Gratis hulp en advies voor bewoners in Amsterdam, Amstelveen en delen van Haarlem

Voor een gratis advies over hoe een probleem het beste aan te pakken en voor eventuele hulp kunnen Amsterdamse huurders en eigenaar bewoners terecht bij !WOON. Dat geldt ook voor huurders in Amstelveen en delen van Haarlem.

Contact voor advies of hulp

Artikel delen:

!WOON