Huur of koop?

Een wooncoöperatie is er in verschillende vormen: huur, koop en een hybride variant. Op hoofdlijnen komt het neer op 2 typen:

  • De beheercoöperatie: de bewoners nemen de beheertaken van de woningcorporatie over, maar de wooncoöperatie is geen eigenaar van het gebouw
  • De zelfstandige of vastgoedcoöperatie: de bewoners zijn lid van een vereniging of coöperatie die eigenaar is van het gebouw

De beheercoöperatie (huur)

De corporatie blijft eigenaar van het vastgoed, maar de bewoners verenigen zich in een wooncoöperatie en krijgen zeggenschap en verantwoordelijkheden op het gebied van beheer. Denk aan het onderhoud, het selecteren van nieuwe bewoners tot zelfs het innen en verdelen van de huren. Omdat het om corporatiewoningen gaat is hier in de regel sprake van sociale huur. Om in een dergelijk project te kunnen wonen ben je gebonden aan de inkomensgrenzen die gelden voor sociale huurwoningen.

De zelfstandige wooncoöperatie

De wooncoöperatie is eigenaar van het vastgoed (bestaande bouw of nieuwbouw) en erfpachter. De bewoners huren van de wooncoöperatie. De bewoners zijn tevens lid van de wooncoöperatie en zijn gezamenlijk eigenaar van het complex. In Amsterdam gelden een aantal beperkende voorwaarden:

  • Democratisch bestuur is geborgd
  • De woningen kunnen niet verkocht worden en zijn daarmee blijvend beschikbaar voor specifieke inkomensgroepen
  • De wooncoöperatie heeft geen winstoogmerk

Amsterdam laat alleen zelfstandige wooncoöperaties met sociale of middenhuren toe als ook maatschappelijk kapitaal is geïnvesteerd. Daar horen blijvende afspraken bij over de huurprijzen bij. Dat kan op twee manieren:

  • de gemeente Amsterdam hanteert een verlaagde grondprijs met afspraken over de huurprijzen
  • een corporatie verkoopt een bestaand complex tegen een maatschappelijke prijs

Wat moet ik nu kiezen?

Belangrijk is om te kijken welke vorm het beste aan de gekozen uitgangspunten van de coöperatie tegemoetkomt. Alle vormen hebben nadelen en voordelen. Zet die als initiatiefgroep onder elkaar en bespreek ze met elkaar. Zo kun je als bewoners een keuze maken die het beste bij jullie situatie past.

  • Handig om te weten:

De gemeente Amsterdam richt zich de komende jaren met name op het aanjagen van de zelfstandige wooncoöperatie.

Hoe kom ik aan een gebouw of grond?

!WOON